För ett rikare liv på landet

Landshypotek Bank finansierar satsningar och företagande för ett rikare liv på landet. Grunduppgiften att finansiera jord- och skogsbrukares investeringar är densamma som vid starten 1836. Landshypotek Bank blev bank i april 2013 och är en av Sveriges tio största banker. Vi är en tydlig nischbank, medlemsägda och pressar priset på finansiering till jord och skog. Vårt överskott går tillbaka till jord- och skogsbruket. Vi är även banken för alla som vill spara - till goda villkor och med ett hjärta som klappar för landsbygden. 

Tyck till

Tyck till om Landshypotek Bank

Dina åsikter är viktiga för oss. Här kan du lämna dina allmänna synpunkter om du tycker att någonting är bra eller om det är något som du tycker bör förbättras hos oss på Landshypotek Bank. Om du har specifika frågor som rör ditt eget engagemang så ska du inte använda det här formuläret utan vänd dig istället till Kundservice på 0771-44 00 20.