Landshypoteks resultat ger medlemmarna god återbäring

Landshypoteks resultat ger medlemmarna god återbäring Landshypoteks medlemmar kan liksom för 1998 glädja sig åt ett mycket bra resultat för 1999. Förslaget till stämman den 17 maj är att 163,0 Mkr går tillbaka i återbäring för 1999. Det motsvarar 7,0 procent plus 2,1 procent i bonus på erlagd låneränta, totalt 9,1 procent. Landshypotek ek. för., den samlade koncernen, redovisar ett resultat före bokslutsdispositioner och skatt på 241,5 Mkr. Landshypotek AB med dotterbolag redovisar ett rörelseresultat på 247,9 Mkr. Den totala lånestocken var 30 257 Mkr den 31 december 1999 att jämföra med 28 814 Mkr föregående år, en ökning med 5,0 procent. Medelräntan på utlåningen har minskat med 1,3 procentenheter och uppgår till 6,6 procent. Ulf Fredrikson, VD i Landshypotek är mycket nöjd med verksamhetsåret 1999, både vad gäller låneutveckling och resultat. - Att återbäringssystemet finns och fungerar och dessutom skapar trygghet omnämns allt oftare, fortsätter Ulf Fredrikson. De samlade medlemsinsatserna är nu, inklusive styrelsens förslag, i år uppe i 753 Mkr - Vår fördel med en liten och flexibel organisation med få kontor och rörlighet för att öka närheten till kunderna ökar. Vi måste därför ständigt fortsätta att effektivisera vår organisation och ha samarbetspartner lokalt som Länsförsäkringar Bank för att erbjuda ett kostnadseffektivt totalkoncept, fortsätter Ulf Fredrikson. Kapitaltäckningen, som innehåller styrelsernas förslag till resultatdispositioner, uppgår i den finansiella företagsgruppen till 13,17 (13,51) procent. Primärkapitalet uppgick till 7,75 (7,81) procent. För närmare information, kontakta Landshypotek Ulf Fredrikson, VD Strandvägen 1, 104 41 Stockholm Tel. 08-459 04 00 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/16/20000316BIT00740/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/16/20000316BIT00740/bit0002.pdf