Landshypoteks medlemmar får tillbaka 3 % i återbäring

Landshypotek, ekonomisk förening redovisar ett rörelseresultat på 156,8 (–2,1) MSEK för 2006.

I år föreslår styrelsen i Landshypotek, ekonomisk förening att 84,9 (42,4) MSEK, återgår till föreningens medlemmar i form av återbäring och ränta på insatskonton.

Återbäringsdelen uppgår till 41,8 (42,4) MSEK vilket motsvarar 3,0 procent på betald ordinarie ränta. Medlemmarna föreslås få 4,0 (0) procent ränta på sina insatskonton, vilket motsvarar 43,1 (0) MSEK.

Under 2006 ökade koncernen sin utlåning med 3,7 (3,3) procent till 37 289 (35 954) MSEK. Kapitaltäckningen uppgick till 9.42 (9,84) procent och primärkapitalet till 8,27 (8,53) procent.

Under 2006 presterade Landshypotek den bästa nettovolymökningen någonsin.
Redan 2005 var ett rekordår, men under 2006 överträffades också det årets utveckling, säger VD Kjell Stillman.

Samtidigt kan vi konstatera att konkurrensen inom hypoteksbranschen har ökat markant. Därmed har också marginalerna sjunkit. Landshypoteks affärsidé innebär att vi ska vara en prispressare. Vi ska se till att Sveriges jord- och skogsägare får så låga finansieringskostnader som möjligt. Därför vidtar vi nu åtgärder för att öka effektiviteten och skapa förutsättningar för att hävda oss väl i den priskonkurrens som genomsyrar hela branschen. I detta sammanhang är det glädjande att vi nu har fått tillstånd att ge ut säkerställda obligationer och att vår interna modell för riskmätning av kreditstocken enligt Basel II-reglerna godkänts av Finansinspektionen.

Från och med årsskiftet 2006/2007 genomför vi dessutom en stor organisationsförändring. Bakgrunden är att vi vill flytta fram våra positioner i marknaden och komma närmare kunderna. Detta kräver fler kundmötesplatser, både fysiskt och via internet, avslutar Kjell Stillman.

Vecka 12 finns årsredovisningen på www.landshypotek.se. Fullständig årsredovisning kan beställas på telefon 08-459 04 00 eller via info@landshypotek.se.från vecka 13.

För närmare information kontakta:
Kjell Stillman VD, Landshypotek AB, tel: 08-459 04 00