Landshypotek ökar utlåningen

Stark framtidstro och investeringsvilja hos Landshypoteks medlemmar

Landshypotek kan se tillbaka på ett bra år. Den gynnsamma prisutvecklingen på jord- och skogsprodukter ligger bakom medlemmarnas framtidstro.

– Verksamhetsåret 2007 var ännu ett bra år för Landshypotek. Utlåningen ökade med hela 2,5 miljarder kronor och Landshypotek behåller därmed sin position som marknadsledare på bottenlån till jord och skog, säger Kjell Stillman, vd på Landshypotek AB.

2007 kännetecknas av
• Fortsatt stark volymtillväxt – utlåningen ökade under året med 6 procent från 37 313 MSEK till 39 723 MSEK
• Stor framtidstro och investeringsvilja hos medlemmarna
• Stark prisutveckling på jord- och skogsmark
• Högsta möjliga rating för säkerställda obligationer

– Det är glädjande att Landshypotek i augusti 2007 erhållit högsta möjliga kreditbetyg (AAA) för sina säkerställda obligationer. Säkerställda obligationer finansierar över 95 procent av lånestocken, fortsätter Kjell Stillman.

Styrelsen i Landshypotek ekonomisk förening föreslår att 100,4 MSEK återgår till medlemmarna i form av återbäring och ränta på insatskonton.

För mer information vänligen kontakta
Kjell Stillman, vd, eller Per Smedberg, vice vd, telefon: 08-459 04 00

För ytterligare information se också bifogat dokument ”Resultat och utveckling 2007” samt
besök gärna vår hemsida www.landshypotek.se