Landshypotek får höjd rating och går mot strömmen

Ratinginstitutet Standard & Poor’s meddelade idag att Landshypoteks kreditbetyg höjs med ett steg till A från A-.

Framförallt är det Landshypoteks mycket goda kapitalsituation och goda lönsamhet som har uppmärksammats. Vidare framhåller Standard & Poor´s i sin analys att Landshypotek har en mycket låg risk i sin utlåning. Landshypoteks huvudsakliga verksamhet är att finansiera Sveriges jord- och skogsägare. Utlåningen karaktäriseras av betryggande säkerheter i fast egendom, vilket har inneburit mycket låga kreditförluster. Den senaste tioårsperioden har förlusterna i snitt varit 0,002 % av utlåningen.

Vi är oerhört glada och stolta över att Landshypoteks kreditbetyg har höjts. Standard & Poor’s har i sin analys uppmärksammat de styrkor vi har i vår verksamhet,säger Landshypoteks CFO Björn Ordell.

Genom att vara fokuserad på en bransch i 175 år har vi kunnat bygga upp en unik kunskap och kompetens kring att bedöma riskerna i svenskt jord- och skogsbruk. Det gäller såväl bedömningen av verksamheten som värderingen av fastigheterna vi har som säkerhet, säger Björn Ordell.

Landshypotek har en kärnprimärkapitalrelation enligt Basel II på 34,1%. Rörelseresultat exklusive omvärderingseffekter och realisationsvinst från försäljning av rörelsefastigheter uppgick för de första nio månaderna 2011 till 213 mkr, en ökning med 3 mkr jämfört med 2010 (211 mkr).

Resultatförbättringen förklaras av ett högre räntenetto och en god kostnadskontroll.

Vi är mycket nöjda med resultat för de första tre kvartalen 2011. Att vi kan redovisa en kärnprimärkapitalrelation på över 34 % känns mycket tillfredsställande i ett läge där många banker runt om i Europa har en pressad kapitalsituation. Likviditeten är dessutom mycket god i företaget, säger Björn Ordell.

Landshypotek kommer att fortsätta utveckla verksamheten och har påbörjat lansering av ett utökat produkterbjudande.

Sedan april 2011 erbjuder vi våra kunder en möjlighet att spara i Landshypotek. Vi erbjuder en mycket konkurrenskraftig ränta på sparande och har noterat ett stort intresse från våra kunder. Under 2012 kommer vi att utvidga vårt sortiment av sparprodukter för att ta upp konkurrensen om hushållens sparande i Sverige, säger Björn Ordell.

För mer information kontakta
Kjell Hedman
, vd, telefon: 08-459 04 01, 070-364 04 01
Björn Ordell
, ekonomi- och finanschef, telefon: 08-459 04 07, 070-536 44 07