Landshypotek får banktillstånd

Sveriges jord- och skogsbrukare har fått en egen bank. Finansinspektionen har i dag meddelat att Landshypotek, som finansierar satsningar inom svenskt jord- och skogsbruk, får banktillstånd. Med banktillståndet öppnas också möjligheter för allmänheten att på enklare sätt spara i Landshypotek.

Banktillståndet är ett glädjande och viktigt steg i Landshypoteks utveckling. Vi utvecklas tillsammans med våra kunder för bättre möjligheter att bedriva företagande inom jord- och skogsbruket. Med banktillståndet kan vi erbjuda jord- och skogsbrukare fler produkter och tjänster, men även utveckla vårt sparerbjudande till allmänheten, säger Kjell Hedman, vd för Landshypotek.

Landshypotek ägs av medlemmarna och har i 176 år finansierat satsningar inom det svenska jord- och skogsbruket. Kreditinstitutet som nu fått banktillstånd är marknadsledande på bottenlån. Var tredje jord- och skogsfastighet finansieras av Landshypotek. De senaste åren har Landshypotek rustat sig för att växa. Landshypotek har öppnat för inlåning från allmänheten och med ett attraktivt sparerbjudande stärkt konkurrensen på svensk sparmarknad.

I mars lämnade Landshypotek in ansökan till Finansinspektionen om tillstånd för att bedriva bankrörelse.

- Vår specialitet och vår nisch är och förblir jord- och skog. Vi ska inte bli en fullsortimentsbank för allmänheten. Men med banktillståndet kan vi fortsätta utvecklas både för att än bättre möta jord- och skogsbrukares behov av finansiering och sparande, och vända oss till allmänheten med ett sparkontosortiment, säger Kjell Hedman.

Banktillstånd är ett formellt krav enligt lagen när Landshypotek erbjuder sparande och har anslutit sig till bankernas betalsystem, Dataclearingen. En mer omfattande presentation av Landshypotek som bank kommer att göras det kommande året, bl.a. med utvecklade Internettjänster, nya tjänster och produkter.

Landshypotek har lånat ut drygt 58 miljarder kronor till det svenska jord- och skogsbruket och ägs av närmare 50 000 låntagare. Som kooperativ bank är Landshypotek ett alternativ till storbankerna. Överskottet investeras åter i verksamheten och delas ut till medlemmarna. Grundidén är att erbjuda medlemmarna goda villkor.

Vi har under de senaste åren stärkt vår kapitalsituation, den interna styrningen och sätten att kontrollera vår regelefterlevnad. Vi har ställt samma krav på oss, som de som gäller för övriga svenska banker. Finansinspektionen har gjort en rejäl genomlysning av vår verksamhet och banktillståndet är därmed ytterligare en bekräftelse på vår trygga och starka verksamhet, säger Kjell Hedman.