Hög utdelning till Landshypoteks ägare

Landshypotek föreslår en hög utdelning till sina ägare – lånekunderna. Lånekunderna, som också är medlemmar i Landshypotek, föreslås få en utdelning på 11 procent på sin medlemsinsats för 2012.

I dag presenterade jord- och skogsbrukarnas egen bank, Landshypotek, 2012 års resultat. Resultatet (exklusive nettoresultat av finansiella transaktioner) uppgår till 307,4 miljoner kronor.

Styrelsen i Landshypotek AB har beslutat att föreslå stämman att 44 % av årets vinst ska delas ut till ägarföreningen, Landshypotek ekonomisk förening. Detta möjliggör för föreningen att ge en utdelning på 11 % på den enskilda medlemmens insatta kapital.

- Medlemmarna har visat att de tror på verksamheten och många har valt att investera i Landshypotek. Därför känns det både positivt och viktigt att vi nu kan ge hög utdelning tillbaka till medlemmarna, säger Kjell Hedman, vd för Landshypotek.

Landshypotek har under året ändrat utdelningsprincip. För att stärka bankens kapital och medlemsengagemanget har Landshypotek valt att vända sig till medlemmarna med ett erbjudande om att investera i den egna banken. Medlemmar har haft möjlighet att investera upp till fyra procent av sitt lånade belopp. Intresset från medlemmarna har varit stort. Utifrån tidigare års resultat har utdelningen prognosticerats till 8-10 procent på insatt kapital. Den prognosen överträffas i förslaget till utdelning 2012.

Alla får nu del av utdelningen. För de medlemmar som inte nått till fyra procent av sitt lånade belopp bygger utdelade medel vidare på insatsen. För de medlemmar som nått fyra procent betalas medlen ut.

Utdelningen är ett förslag som fastslås på föreningsstämman 15 maj.

Fakta: Landshypotek ägs av sina lånekunder och är därmed ett medlemsägt alternativ till storbankerna. Överskottet i Landshypotek går oavkortat tillbaka till jord- och skogsbruket, dels genom att det återinvesteras i verksamheten, dels genom utdelning till medlemmarna. Lånekunderna, cirka 50 000 jord- och skogsbrukare, är också medlemmar i Landshypotek Ekonomisk förening.

Bilder för nedladdning finns på: http://www.cisionwire.se/landshypotek