Landshypotek delar ut miljoner till svenska jord- och skogsbruket

Landshypotek delar ut 135 miljoner kronor till sina medlemmar, jord- och skogsbrukare över hela landet. Beslutet fattades när medlemsägda Landshypotek i dag höll föreningsstämma. Landshypotek är jord- och skogsbrukarnas egen bank. Överskottet går också tillbaka till jord- och skogsbruket.

- Som jord- och skogsbrukarnas egen bank ska vi hålla goda villkor, men att vi lyckas nå ett starkt resultat är också viktigt för våra medlemmar. Det är glädjande att vi nu kan ge en hög utdelning på medlemsinsatsen, säger Kjell Hedman, vd för Landshypotek.

Landshypotek visade ett starkt resultat för 2012. Rörelseresultatet i Landshypotek ekonomisk förening var 243,9 miljoner kronor inklusive nettoresultat av finansiella transaktioner. 135 miljoner kronor beslutades, vid dagens föreningsstämma på Moderna museet i Stockholm, delas ut direkt til medlemmarna.

Medlemmarna har haft möjlighet att investera i Landshypotek och får nu utdelning utifrån insats. Hela 11 procents utdelning lämnas på medlemsinsatser.

Störst utdelning får medlemmarna i Älvborg med 23,5 miljoner kronor. Även till medlemmarna i Mälarprovinserna (21,4 miljoner kronor) och Skåne (22,8 miljoner kronor)  går över 20 miljoner kronor i utdelning.

Så här fördelar sig utdelningen över landet:

  • Gotland: 4,9 miljoner kronor (insatser från regionen är 44,7 miljoner kronor).
  • Gävle Dala: 5,9 miljoner kronor (insats 53,9 milj kr).
  • Mälarprov: 21,4 miljoner kronor (insats 194,9 milj kr)
  • Norrland: 9,0 miljoner kronor (insats 82,2 milj kr).                            
  • Skåne: 22,8 miljoner kronor (insats 207,7 milj kr).                            
  • Småland m fl prov: 15,7 miljoner kronor (insats 142,4 milj kr).                              
  • Älvsborg m fl län: 23,5 miljoner kronor (insats 213,5 milj kr).                               
  • Region Östgöta: 16,0 miljoner kronor (insats 145,6 milj kr).                                  
  • Region Wermland: 6,8 miljoner kronor ( insats 61,8 milj kr).                                 
  • Region Örebro: 8,9 miljoner kronor (insats 80,7 milj kr).                   

- Medlemmarna visar allt större intresse för Landshypoteks utveckling och resultat. Med vår nya utdelningsmodell har vi vitaliserat den kooperativa idé som Landshypotek och många andra lantbruksorganisationer grundar sig på, säger Kjell Hedman.