Landshypoteks Årsredovisning 2012: Växande Landshypotek med överskott till medlemmarna

Landshypotek växer och är i kraftig utveckling. Resultatet har stabiliserats på hög nivå. Ett betydande överskott går därmed tillbaka till jord- och skogsbruket och Landshypoteks medlemmar. Det visar årsredovisningen som Landshypotek presenterar i dag.

Landshypotek har under året fått banktillstånd. Utlåningen ökar och sparandet i Landshypotek har växt till långt över en miljard kronor. Ratingen har bekräftats. Medlemmarna har visat stort intresse för Landshypoteks nya kapitalanskaffningsmodell och medlemmarna har stärkt sitt kapital i företaget.

Vi kan se tillbaka på ett 2012 där vi har tagit stora steg i vår utveckling. Steg för steg erbjuder vi våra kunder fler produkter och tjänster. Samtidigt som vi utvecklas har vi stabiliserat vårt resultat på hög nivå, säger Kjell Hedman, vd på Landshypotek.

- Vårt starka resultat är viktigt för våra lånekunder, medlemmarna. Överskotteti Landshypotek går oavkortat tillbaka till jord- och skogsbruket, delsgenom att det återinvesteras i verksamheten, dels genom utdelning till medlemmarna.

Landshypotek har vitaliserat den kooperativa idén och gått från återbäring på räntan till utdelning på insatt kapital. Styrelsen i Landshypotek AB har föreslagit att 149 miljoner kronor av årets vinst ska delas ut till ägarföreningen, Landshypotek ekonomisk förening. Det ger föreningen en möjlighet till utdelning på hela 11 procent på medlemmarnas insats.

- En av de främsta styrkorna med vår kooperativa ägandeform är att vi är kundanpassade redan i grunden. Som medlemsägda står vi våra kunder nära. Vårt avkastningskrav är lägre än det som andra banker har. Våra styrkor möjliggör våra goda villkor, säger Kjell Hedman.

Se bilaga i pdf: Landshypotek 2012 i korthet
Läs årsredovisningen