Landshypotek Bank går mot strömmen med sparräntan

Landshypotek Bank fortsätter att hålla uppe sparräntan och sticker därmed ut på en marknad där många andra etablerade banker nu erbjuder spararna en ytterst låg ränta. Det enklaste sparkontot, som är öppet för alla, utan bindning och avgifter, har 1,60 procent i ränta. Vid ett saldo över 100.000 kr ges 1,75 procent redan från första kronan.

Marknadsläget har förändrats efter Riksbankens sänkning av styrräntan med 0,50 procent för två veckor sedan. Landshypotek Bank har sänkt utlåningsräntorna, men avvaktat med räntesänkning på sparkontona. Nu justeras sparräntan från och med torsdag (17 juli). Landshypotek Bank sänker räntorna med 0,40 procent på samtliga sparkonton, vilket gör bankens räntor mycket konkurrenskraftiga.

Med en sparränta på 1,60 procent på det enklaste sparkontot (Sparkonto Trygg) och 1,75 procent för sparare med över 100 000 på kontot (Sparkonto Trygg+) sticker Landshypotek Banks räntor ut bland de etablerade bankerna på marknaden.

Sparandet hos Landshypotek Bank är öppet för alla, omfattas av statliga insättningsgarantin och har rörlig ränta helt utan bindningstider eller uttagsavgifter.

- Vår satsning på inlåning har fallit mycket väl ut. Sparpengarna går till att finansiera satsningar på landsbygden och i vår digitala bank är det både enkelt att öppna konto och direkt börja spara, även om man tidigare inte varit i kontakt med oss. Det är glädjande att vi dessutom nu kan hålla en riktigt konkurrenskraftig ränta och därmed fortsatt erbjuda bra sparalternativ, säger Annika Vangstad, marknads- och utvecklingschef på Landshypotek Bank.

För jord- och skogsbrukare samt för lånekunderna är räntorna än attraktivare, med 1,80 procent på sparkontot och 1,95 procent för medlemmarnas skogskonton.

Landshypotek Bank är Sveriges 10 största bank och har alltsedan 1836 finansierat satsningar i svenska jord- och skogsbruket. I februari öppnades den digitala banken för sparare. Sparpengarna stärker banken och går till att utveckla svenskt landsbygdsföretagande med öppna landskap, välskötta skogar och svensk mat som resultat.

Responsen hos kunderna har varit god. Landshypotek Banks sparande omfattar i dag över fyra miljarder kronor. Flera tusen nya kunder och över två miljarder kronor har kommit till banken sedan februari.

Nya räntorna på Landshypotek Banks sparkonto fr.o.m. torsdag 17 juli:

Sparkonto trygg: 1,60 %
Sparkonto trygg+: 1,75 %
Sparkonto Jord och Skog: 1,80 %
Medlemskonto: 1,80 %
Sparkonto företag <5 MSEK: 1,55 %
Sparkonto företag>5 miljoner: 0,40 %
Skogskonto/Skogskadekonto: 1,85 %
Skogskonto/Skogsskadekonot Medlem 1,95 %

Läs mer om sparandet och aktuella räntor för in- och utlåning på www.landshypotek.se