Landshypotek Bank kommenterar förändrad rating

Ratinginstitutet Standard & Poor´s har beslutat att sänka Landshypotek Banks rating från A till A-. Institutet har reagerat på den pressade lönsamheten hos vissa företag inom det svenska jordbruket och konstaterar att riskerna i utlåningen närmar sig bankbranschen i stort. På kort sikt får förändringen begränsad betydelse.

Landshypotek Bank har en stark kreditstock. Standard & Poor´s har tidigare bedömt den som exceptionellt stark och banken har haft en egen position jämfört med övriga banker.  Med några enskilda engagemang som fallerat har kreditförlusterna växt från de ytterst låga nivåerna. Standard & Poor´s konstaterar att Landshypotek Banks kreditförluster går mot att likna den hos andra banker och sänker Landshypoteks ”risk position” till moderate.  

Riskbedömningen påverkar hela ratingen för Landshypotek Bank. Ratingen sänks från A till A-. Detta trots att kapitalsituationen bedöms vara ytterst stark och resultatgenereringen god. På kort sikt får ratingförändringen begränsad påverkan på Landshypotek Bank. Den starka ratingen på bankens säkerställda obligationer (AAA) kvarstår.

Banken fortsätter att arbeta för starkare rating. 

- Vi arbetar aktivt för att stärka oss som bank och därmed också förbättra möjligheterna till en god rating. Vi har utvecklat kunddialogen och kunduppföljningen för att stärka kreditstocken. Vi har också tagit strategiska grepp med hela vår inlåningssatsning och för att bredda affären till fler kundgrupper. Förändringen av vår rating betonar vikten av det arbetet, konstaterar Liza Nyberg, vd för Landshypotek Bank. Landshypotek Bank ser en strukturell förändring i det svenska jordbruket, men de ökade kreditförlusterna är ett resultat av ett fåtal enskilda engagemang. Med en tätare kunddialog kan företagare med pressad likviditet upptäckas allt tidigare. Den strukturella förändringen handlar om att det krävs allt mer av lantbrukaren som företagare.