5,6 miljoner kronor till jord- och skogsbrukare på Gotland

Svenska jord- och skogsbrukare får miljonutdelning från sin egen bank när överskottet i Landshypotek Bank nu går tillbaka till låntagarna. Utdelningen fastställdes idag när ägarna, Landshypotek Ekonomisk Förening, höll stämma. Totalt går 164 miljoner till jord- och skogsbrukare över hela landet, varav 5,6 miljoner går tillbaka till jord- och skogsbrukare på Gotland.

Landshypotek Bank är jord- och skogsbrukarnas egen bank. Banken ägs av låntagarna, organiserade i en ekonomisk förening med 43 000 medlemmar. Överskottet i banken går tillbaka till jord- och skogsbruket, dels genom att det investeras i banken, dels genom utdelning direkt till ägarna, dvs låntagarna.

Landshypotek Bank presenterade ett rörelseresultat för 2014 på 385 miljoner kronor. Vid dagens föreningsstämma i Landshypotek Ekonomisk Förening fattades beslut om att 164 miljoner delas ut direkt till bankens låntagare, medlemmar i den ekonomiska föreningen. Det är en ökning med 22 miljoner kronor jämfört med förra året och med 29 miljoner jämfört med för två år sedan.

Utdelning sker utifrån den insats som respektive medlem har i Landshypotek. Låntagarna på Gotland kan nu se fram emot miljonutdelning i maj. De jord- och skogsbrukarna får 5,6 miljoner i i utdelning, 12% på sin insats i föreningen. Det är en ökning med 0,6 miljoner från förra året. Förra året delades 5 miljoner ut till jord- och skogsbrukarna på Gotland.

- Utdelningen till lånekunderna i banken, våra ägare, är viktig för oss. Vi ger nu 164 miljoner kronor till landsbygden. Pengarna stannar inom näringen och kan stärka jord- och skogsbrukares arbete runt om i landet. Vi är en annorlunda bank och är stolta över vår ägarutdelning, säger Liza Nyberg, vd för Landshypotek Bank.

- För tredje året i följd överträffar vår egen bank prognosen till medlemmarna för att investera och vi kan med miljonutdelning till hela landet ge hela tolv procent i utdelning. Hos Landshypotek är du inte enbart låntagare. Du är även ägare, får utdelning och är med i en utveckling för stärka de gröna näringarna och landsbygden, säger Gunnar Lans, verkställande tjänsteman och medlemschef i ägarföreningen Landshypotek Ekonomisk Förening.

Såhär fördelar sig utdelningen över landet  (miljoner kronor)
Norrland 11,5 
Gävle-Dala 7,0 
Mälarprov 24,0 
Wermland 9,2 
Örebro 10,9 
Östgöta 22,3 
Älvsborg m fl län 32 
Småland m fl prov 14,7 
Gotland 5,6 
Skåne 27,2

Årets Föreningstämma hölls idag den 15 april på Moderna Museet i Stockholm med förtroendevalda från hela landet.