Bokslut 2014: Rekordstarkt resultat och sparsuccé för Landshypotek Bank

Landshypotek Bank presenterar ett rörelseresultat på 385 miljoner kronor i bokslutet för 2014. Det är en förbättring med 118 miljoner kronor jämfört med 2013. Det underliggande resultatet, exklusive nettoresultat av finansiella transaktioner, har förbättrats cirka 20 miljoner kronor och uppgår till närmare 322 (302) miljoner kronor.

- Vi kan se tillbaka på ett ytterst framgångsrikt år. Resultatet är historiskt starkt och vi har i vår utveckling tagit historiska steg under 2014. Det här var året som vi presenterade oss som bank och sjösatte en rekordartad satsning på hushållssparande, säger Liza Nyberg, ny vd för Landshypotek Bank. I februari lanserade Landshypotek Bank en helt ny digital bank. Samtidigt förändrade banken varumärket, bytte symbol och tog namnet Landshypotek Bank. Landshypotek Bank var under året en av de banker som växte allra snabbast på sparandemarknaden. Vid årets slut hade banken 5,8 miljarder kronor i sparande, en ökning med 3,7 miljarder kronor under året.

Landshypotek Banks kärnaffär är att finansiera jord- och skogsbrukets satsningar. Under året har utlåningen ökat med 0,9 miljarder kronor. Ökningen motsvarar en utlåningstillväxt på 1,5 procent (3,0). Tillströmningen är god, men marknaden har mattats av. 

Landshypotek Bank växer och fortsätter att utveckla verksamheten. Satsningar har gjorts bl.a. på den digitala banken och genom att förstärka antalet medarbetare. Bankens strategiska partnersamarbeten för bättre tjänster till kunderna har också stärkts. Samarbetet med Gjensidige fördjupades genom att försäkringspartnerns personal flyttade in hos Landshypotek Bank. Under slutet av året inleddes ett samarbete med Sparbanken Syd för att stärka marknadsnärvaron i Skåne och också för att kunna erbjuda betaltjänster till samtliga kunder.

- Vi kommer att ta ytterligare steg för att bredda affären till fler lånekunder på landsbygden och för att fortsätta etablera oss som bank för alla sparare, säger Liza Nyberg.

Landshypotek Bank ägs av låntagarna, organiserade i en ekonomisk förening. Bankens vinst investeras i fortsatt utveckling av banken och används av föreningen till medlemsutdelning.

- Vi ägs av våra lånekunder och glada över att kunna bidra till god utdelning för året. Vårt starka resultat visar att vi är stabila och har god utvecklingskraft, men resultatet ger också möjlighet för vår ägarförening att ge god utdelning till våra lånekunder, konstaterar Liza Nyberg.

Av bankens resultat lämnas 177 miljoner kronor till ägarföreningen Landshypotek Ekonomisk Förening. Föreningen beslutar om utdelningen till medlemmarna.

Ladda ner rapporten här: http://www.landshypotek.se/om-landshypotek/finansiell-info/