Det finns ingen gräns! Att tro på sig själv och se möjligheter är temat på Regionmötet för Landshypotek Ekonomisk Förening i Örebro.

När Landshypotek Ekonomisk Förening bjuder in medlemmarna i Örebro till regionmöte under temat Sveriges äkta landsbygdsbank handlar det om att se alla möjligheter som finns, istället för att fokusera på hinder. Regionmötet ger även en möjlighet till medlemsdialog om utvecklingen i jord- och skogsbrukarnas egen bank, Landshypotek Bank. Mötet hålls på tisdag 17 mars på Regnbågen i Brunnsparken, Örebro. 

På regionmötet i Örebro kommer Anders “Järnmannen” Olsson, guldmedaljör i Paralympics, 2004 & 2008 och världsmästare i handikapsimning inspirera publiken till att övervinna hinder. Att våga tro på sig själv, leta efter möjligheter och att alltid försöka, i stället för att fokusera på vad man inte kan, är hans motto. På mötet får medlemmarna också ta del av det som händer i Landshypotek Bank, den bank som de själva äger genom sin ekonomiska förening.

Landshypotek Bank är i snabb utveckling och mötet ger tillfälle för medlemmarna att få veta mer om allt som händer. Bankens resultat och utveckling presenteras vid mötet av Landshypotek Banks styrelseordförande Henrik Toll. Distriktschef Johan Asklund kommer att berätta vad Landshypotek Bank gör för kunderna på den lokala marknaden i Örebro. Ordförande i regionstyrelsen, Inga-Lill Gilbertsson, håller i värdskapet och presenterar föreningens verksamhet.

Överskottet i Landshypotek Bank går tillbaka till medlemmarna eller återinvesteras i verksamheten. Under mötet presenteras även förslaget till utdelning baserat på 2014 års resultat där närmare 11 miljoner går tillbaka till medlemmarna i Örebro.

Mötet äger rum på Regnbågen i Brunnsparken i Örebro, tisdag 17 mars, kl. 17.15-22.00.