Trender för våra råvaror är temat när Landshypotek Ekonomisk Förening håller regionmöte i Vara

När Landshypotek Ekonomisk Förening bjuder in medlemmarna i Älvsborg regionmöte under temat Sveriges äkta landsbygdsbank handlar det råvaror. Inbjuden gästtalare är Torsten Thuresson från Hushållningssällskapet i Kristianstad och även författare till Ekonomens Mail som reder ut hur trenderna för våra råvaror ser ut. Regionmötet ger även en möjlighet till medlemsdialog om utvecklingen i jord- och skogsbrukarnas egen bank, Landshypotek Bank. Mötet hålls på torsdag 19 mars i Vara med start kl 15.

Landshypotek Bank är i snabb utveckling och mötet ger tillfälle för medlemmarna att få veta mer om allt som händer. Bankens resultat och utveckling presenteras vid mötet av Landshypotek Banks VD Liza Nyberg, ny VD sedan december 2014, samt Henrik Toll, ordförande i banken. Distriktschef Christina Unger kommer att berätta vad Landshypotek Bank gör för kunderna på den lokala marknaden i regionen Älvsborg. Ordförande i regionstyrelsen, Per-Olof Hilmér, håller i värdskapet och presenterar tillsammans med Gunnar Lans, verkställande tjänsteman och medlemschef, föreningens verksamhet.

Överskottet i Landshypotek Bank går tillbaka till medlemmarna eller återinvesteras i verksamheten. Under mötet presenteras även förslaget till utdelning baserat på 2014 års resultat där närmare 32 miljoner går tillbaka till medlemmarna i Älvsborg.

Mötet äger rum på Vara Konserthus. Torsdag 19 mars, kl. 15.00-20.00.