Ann-Christine Hasselgren ny distriktschef för Landshypotek Bank i Västra Götaland

Landshypotek Bank förstärker nu verksamheten i Västra Götaland. Ann-Christine Hasselgren har rekryterats till ny distriktschef för att leda utvecklingen för jord- och skogsbrukarnas bank i distrikt Västra Götaland, med kontor i Göteborg och Skara.

Landshypotek Bank är Sveriges nionde största bank och finansierar boende och företagande inom jord och skog. Distriktet för Västra Götaland ett av nio av bankens distrikt med kontor i Göteborg och Skara.

- Jag ser fram emot fortsätta driva Landshypotek Banks kundbemötande framåt här i Västra Götaland. Vi har med vår kompetens inom finansiering av jord och skog en viktig roll i jord- och skogsbrukarens liv. Den rollen ska vi fortsätta vårda och utveckla för att kunna ge kunden det bästa stödet vid en viktig affär och satsning, säger Ann-Christine Hasselgren.

Ann-Christine Hasselgren är nyanställd på Landshypotek Bank men har lång och gedigen erfarenhet från bankverksamhet och är själv uppvuxen på en gård i Småland. Hon är civilekonom och har de senaste 7 åren jobbat som bankchef inom Swedbank. Tidigare har hon även arbetat som företagsrådgivare på Swedbank och med kreditvärdering av svenska företag på kreditupplysningsföretaget UC.

Landshypotek Bank är på en tillväxtresa och har under de senaste åren starkt utvecklat verksamheten, med bland annat ett sparande för landsbygden och nya digitala tjänster. Bankens kärnverksamhet är kreditgivning till professionella jord- och skogsbrukare och entreprenörer på landsbygden som utvecklar företagsamhet utifrån sin jord- och skogsbruksfastighet. Kundansvariga på distrikten runt om i landet möter framförallt dessa jord- och skogsbruksföretagare.

- I distrikt Västra Götaland finns starka jordbrukstrakter, med många livskraftiga lantbruksföretag och hårt satsande lantbruksföretagare. Jord- och skogsbrukarna blir allt mer drivna företagare. Vi utvecklas för att följa kunderna och ge bästa stöd i finansieringsfrågor. Jag är jätteglad att vi har kunnat rekrytera Ann-Christine som kommer att leda arbetet på den utvecklingsresan i Västra Götaland, säger Margareta Lindahl, Rörelsechef på Landshypotek Bank.


För mer information, kontakta:

Ann-Christine Hasselgren, distriktschef Västra Götaland, 073-087 06 08
Tomas Uddin, kommunikationschef Landshypotek Bank, 070-299 24 08

Fakta: Landshypotek Bank är uppdelat i nio försäljningsdistrikt. Distriktet Västra Götaland har kontor i Göteborg och Skara. Totalt har Landshypotek Bank lånat ut drygt 9 miljarder inom distriktet. Landshypotek Bank är en medlemsägd bank och överskottet i banken delas ut till kunderna som även är medlemmar och tillsammans äger banken. Förra året delades 32 miljoner kronor ut till jord- och skogsbrukare i Västra Götaland som tillhör regionen Älvsborg m.fl. län.