Skogen i fokus när Landshypotek bjuder in medlemmarna i Värmland till regionmöte

Din gård, din möjlighet är temat när Landshypotek Ekonomisk Förening bjuder in medlemmarna till regionmöte. I Värmland blir det extra fokus på skog.

Den inbjudna skogskonsulten och jägmästare Anders Braide ger tips om hur skogsbrukare på bästa sätt kan utveckla sina fastigheter med att hitta rätt kassaflöde och värdeutveckling av fastigheten. På mötet får medlemmarna också ta del av det som händer i jord- och skogsbrukarnas egen bank, Landshypotek Bank, den bank som de själva äger genom sin ekonomiska förening. Regionmötet ger även en möjlighet till medlemsdialog om utvecklingen i banken. Mötet hålls idag tisdag den 15 mars med start kl 17.00 på Karolinen Konferens i Karlstad.

Landshypotek Bank utvecklas i snabb fart och mötet ger tillfälle för medlemmarna att få veta mer om allt som händer i banken och föreningen. Bankens resultat och utveckling presenteras vid mötet av VD Liza Nyberg. Medlemschef och verkställande tjänsteman i den ekonomiska föreningen, Gunnar Lans, presenterar föreslagen förändring i föreningsstyrningen. Landshypotek Banks distriktschef Johan Asklund kommer att berätta vad Landshypotek Bank gör för kunderna på den lokala marknaden i Värmland. Anders Axelsson, ordförande i regionstyrelsen, håller i värdskapet och presenterar föreningens verksamhet.

Landshypotek Banks resultat går tillbaka till medlemmarna och därmed näringen eller återinvesteras i verksamheten. Under mötet presenteras även förslaget till utdelning baserat på 2015 års resultat där 8,4 miljoner går tillbaka till medlemmarna i regionen Wermland.

Mötet äger rum tisdag den 15 mars på Karolinen Konferens i Karlstad.