10,7 miljoner delas ut till jord- och skogsbrukare i Norrland

Svenska jord- och skogsbrukare får i år 158 miljoner i utdelning från Landshypotek. Det är överskottet för 2016 i Landshypotek Bank som nu delas ut till låntagarna inom jord och skog. Av dessa delas 10,7 miljoner ut till jord- och skogsbrukare i region Norrland. Utdelningen fastställdes idag när Landshypotek Ekonomisk Förening höll stämma på Teaterskeppet i Stockholm.

Landshypotek Bank ägs av ca 41 000 lånekunder inom jord och skog, organiserade som medlemmar i Landshypotek Ekonomisk Förening. Bankens vinst för 2016 delas ut till medlemmarna. De senaste fem åren har Landshypotek delat ut drygt 750 miljoner till svenska jord- och skogsbrukare.

Landshypotek Bank gjorde ett bra resultat under 2016 och rörelseresultatet uppgick till 353,4 miljoner. Vid dagens föreningsstämma i Landshypotek Ekonomisk Förening fattades beslut om att 158 miljoner delas ut till bankens medlemmar, vilket är 10 procent på medlemmarnas insatser. Låntagarna i Landshypotek Bank kan därmed se fram emot miljonutdelning från sin bank i maj.

Låntagarna i region Norrland får med stämmobeslutet 10,7 miljoner i utdelning i maj, vilket är 10 procent på medlemmarnas insatser.

– Genom att vinsten går tillbaka till oss låntagare håller vi därmed pengarna kvar inom näringen. Det är ett viktigt tillskott för fortsatt utvecklat företagande och boende på landsbygden, säger Lars Öhman, ordförande i Landshypotek Ekonomisk Förening.

– Det är fantastiskt att jobba på en bank där det är tydligt var vinsten går. Det är också en viktig del i vår uppgift att fortsätta säkerställa att det går att driva svenska jord- och skogsbruksföretag, ha svensk livsmedelsproduktion och välskötta skogar. Tillsammans med våra kunder får vi hela landet att växa, säger Liza Nyberg, vd Landshypotek Bank.

Såhär fördelar sig utdelningen över landet (miljoner kronor):

Norrland                                        10,7                    

Gävle-Dala                                    6,0

Mälarprovinserna                          25,4

Wermland                                     9,1

Örebro                                          8,9

Östgöta                                        22,7

Älvsborg m fl län                           24,9

Småland m fl prov                         20,1

Gotland                                          4,8

Skåne                                           25,9

För mer information:

Sofie Essayh, kommunikatör på Landshypotek Bank, 070-285 13 63