Årsredovisningar 2016 – Landshypotek Bank i tillväxt och utveckling

Idag publicerar Landshypotek Bank och Landshypotek Ekonomisk Förening årsredovisningar för 2016. Landshypotek Bank gör ett historiskt starkt resultat och är en bank i tillväxt både på marknaden för utlåning och för sparande. Årsredovisningarna beskriver en bank i utveckling till en bredare och annorlunda bank på svensk bankmarknad.

Utlåningen till jord- och skogsbrukare ökade med två miljarder kronor, och gick från 64,5 till 66,5 miljarder kronor. Inlåningen från allmänheten passerade under slutet av året 11,7 miljarder kronor, en ökning med 1,4 miljarder kronor.

Under året har Landshypotek Bank även stärkt sig som bank. Landshypotek Bank bygger för att möta fler av både dagens och framtidens bankkunder, bland annat genom sin digitalisering och systemförbättringar. Under 2017 välkomnar banken fler lånekunder inom jord och skog och sparare. Banken öppnar nu även för att erbjuda bolån till husägare utanför storstäderna.

– Det behövs bankalternativ utanför storstäderna. Vi är trygga i vår uppgift för svenska jord- och skogsbruket. Vi har samtidigt med vår historia och utlåningen till jord och skog en stark grund för att utvecklas till en bredare bank för allt fler. Allt fler kommer nu kunna ta del av en annorlunda och bättre bank på den svenska bankmarknaden, skriver Liza Nyberg, vd, Landshypotek Bank, i årsredovisningen för Landshypotek Bank.

I Årsredovisningarna går det att läsa mer kommentarer och beskrivningar av banken och föreningens utveckling det gångna året och vad som bygger Landshypotek Bank som en annorlunda bank, med nytänkande i digitaliseringen, hållbarhetsperspektiv, medlems- och medarbetarengagemang och en värderingsdriven uppgift för svenska jord- och skogsbruket.

Landshypotek Bank ägs av lånekunderna, organiserade som medlemmar i en ekonomisk förening, Landshypotek Ekonomisk Förening. Bankens vinst återförs till verksamheten och delas ut till medlemmarna.  Genomförs årets förslag till utdelning kommer 750 miljoner kronor de senaste fem åren gått tillbaka till lånekunderna inom jord och skog.

Efter ett koncernbidrag på 176 miljoner kronor från banken till föreningen föreslår föreningsstyrelsen en utdelning på 10 procent på medlemsinsatserna, vilket motsvarar 158 miljoner kronor.  Beslutet om utdelningen fattas på stämman 27 april.

– Det är fantastiskt att jobba på en bank där det är tydligt var vinsten går. Det är också en viktig del i vår uppgift att fortsätta säkerställa att det går att driva svenska jord- och skogsbruksföretag, ha svensk livsmedelsproduktion och välskötta skogar. Våra kunder gör Sverige bättre, säger Liza Nyberg.

I korthet – siffror för Landshypotek Bank 2016

  • Rörelseresultatet uppgår till 353,4 (330,6) MSEK. Det underliggande rörelseresultatet, exklusive nettoresultat av finansiella transaktioner, uppgår till 327,3 (322,8) MSEK.
  • Räntenettot uppgår till 727,2 (743,4) MSEK.
  • Kostnaderna uppgår till 404,3 (387,2) MSEK.
  • Kreditförluster netto har minskat och uppgår till 14,8 (45,9) MSEK.
  • Utlåningen uppgår till 66,5 (64,5) miljarder SEK,
  • Inlåningen uppgår till 11,7 (10,3) miljarder SEK,

Läs Årsredovisning 2016 för Landshypotek Bank
Läs Årsredovisning 2016 för Landshypotek Ekonomisk Förening
Läs en sammanfattning av Årsredovisningarna för 2016

För ytterligare information och kommentarer:
Tomas Uddin, Marknad- och kommunikationschef på Landshypotek Bank, 070-2992408
Liza Nyberg, VD, och Fredrik Sandberg, CFO, nås via Tomas Uddin.

Om Landshypotek Bank
Landshypotek Bank är Sveriges nionde största bank med uppgift att tillhandahålla konkurrenskraftig finansiering till Sveriges jord- och skogsägare. Banken erbjuder även sparande med goda villkor till alla med ett hjärta som klappar för landsbygden. I vår öppnar banken upp för att erbjuda bolån till hus. Landshypotek Bank har närmare 160 medarbetare på 19 orter i Sverige.