Landshypotek Bank på Mjölkföretagardagarna 2017

Under årets Mjölkföretagardagar medverkar självklart jord- och skogsbrukarnas egen bank, Landshypotek Bank. Under de senaste årens tuffa tider har många mjölkproducenter prövat och omprövat sina framtidstankar. Med ljusningen på marknaden har flera mjölkföretagare kommit ut med starkare företagsstrategi och större framtidsmöjligheter.

Produktivitet och arbetsglädje är årets tema för Mjölkföretagardagarna som arrangeras för elfte året i rad. Landshypotek Bank kommer att vara med på samtliga dagar runt om i landet.

– Självklart är vi som de gröna näringarnas egen bank på plats för att stödja alla mjölkföretagare. Mycket fokus i media har varit på den pressade situationen och den svaga lönsamheten. Trots detta finns det flera exempel på företag som klarat situationen på ett bra sätt genom att vara väl förberedda och haft förmåga att anpassa och utveckla verksamheten. Strategisk företagsutveckling och verksamhetsfrågor som om djurhälsa går ofta hand i hand med lönsamhet, säger Margareta Lindahl, rörelsechef Landshypotek Bank.

Landshypotek Bank märker av att intresset ökar för investeringar i både mjölk- och köttproduktion. För flera företag kan detta vara ett sätt att framtidssäkra verksamheten.

– Som mjölkföretagare kan du utvecklas på flera olika sätt. Det gäller att ta hänsyn till hela situationen. Inte minst hur man vill att företaget ska se ut på längre sikt. Där spelar, i många företag, förutsättningarna för generationsskifte en betydelsefull roll, säger Margareta.

För ytterligare information:

Tomas Uddin, Marknad- och kommunikationschef Landshypotek Bank, 070-2992408

Om Landshypotek Bank
Landshypotek Bank är Sveriges nionde största bank med uppgift att tillhandahålla konkurrenskraftig finansiering till Sveriges jord- och skogsägare. Banken har även konkurrenskraftigt sparande för alla. Landshypotek Bank har närmare 170 medarbetare på 19 orter i Sverige.  www.landshypotek.se