Svenskarna älskar skogen, men har dålig koll på vad den används till

Vi svenskar är kända för att vara ett skogsälskande folk, men har vi koll på vad skogen också används till? Landshypotek Bank har låtit Novus genomföra en undersökning som bekräftar den starka känslan för skogen, men visar brister i kunskapen om skogen och hur stor betydelse den har som industri och exportnäring. 

Svenskarna ser skogen som en uppskattad plats att besöka för bland annat motion och återhämtning. I den undersökning som Novus gjort på uppdrag av Landshypotek Bank uppger sju av tio att de varje vecka besöker en skog.

Men har vi koll på vad skogen också används till? Undersökningen visar att svenskarna underskattar hur mycket av den svenska skogen som går till export. Hälften tror att 40-60 procent av den svenska skogen går till export när i själva verket över 80 procent av produkterna från skogen exporteras. Sverige är världens tredje största exportör av massa, papper och sågade trävaror.

– Skogen är Sveriges ryggrad och en central del i företagandet på landsbygden. Sverige växer både ekonomiskt och miljömässigt genom att privata skogsägare sköter sina skogar på bästa sätt. Därigenom får vi både skogsråvaror till förädling och vackra miljöer för oss alla att vistas i, säger Margareta Lindahl, företagsmarknadschef på Landshypotek Bank.

Av Sveriges totala landareal täcks nära 57 procent, 23 miljoner hektar, av skog. Hälften av all skogsmark ägs av privata enskilda skogsägare.

– Vi som jobbar med skog och Sveriges skogsägare har en stor uppgift och ett ansvar att bidra till kunskap och förståelse för att skog både skapar fina miljöer och är en viktig del av företagandet på landsbygden och Sveriges ekonomi, säger Margareta Lindahl.

Undersökningen

När var du senast ute i skogen?

Senast ute i skogenProcent
Idag/Igår31%
För någon vecka sedan40%
För någon/några månader sedan21%
Förra året3%
För mer än 2 år sedan2%
Minns inte3%

Hur stor andel av den svenska skogen tror du går på export?

ExportandelProcent
10–30%20%
40–60%54%
70–100%26%

Frågorna ställdes av undersökningsföretaget Novus med 2 000 svarande i oktober 2016.

Jämförande källa
Skogsindustrierna

För ytterligare information:

Sofie Essayh, kommunikatör Landshypotek Bank, 070-285 13 63