Carl-Axel Andersson vinnare av Landshypotek Banks uppsatsstipendium 2018

Stipendiaten av Landshypotek Banks uppsatsstipendium för de gröna näringarnas framtid 2018 har utsetts. Stipendiet är nyinstiftat för att uppmärksamma och uppmuntra den yngre generationens intresse för det svenska lantbruket och dess framtid. Carl-Axel Andersson från Vellinge, som tog examen 2016 som Lantmästare vid SLU i Alnarp är 2018 års stipendiat. Prissumman är 10 000 kronor.

Landshypotek Bank har instiftat ett uppsatsstipendium för studenter inom de gröna näringarna och Carl-Axel Andersson har utsetts som första stipendiat som får Landshypotek Banks uppsatsstipendium för de gröna näringarnas framtid. Ett krav på uppsatsen är att ämnet skulle knyta an till frågor som har tydlig koppling till det svenska lantbrukets framtid, utmaningar och möjligheter. Stipendiet omfattar en prispeng på 10 000 kronor.

Carl-Axel, som tog examen 2016 som Lantmästare vid SLU i Alnarp, valde att skriva sin uppsats om generationsskifte med titeln Varför tar unga över lantbruksföretag? Huvudfokus i uppsatsen är de unga lantbrukarnas perspektiv på att ta över lantbruksföretag.

 – Det känns jätteroligt att uppmärksammas med mitt ex-jobb. Jag har alltid varit intresserad av företagande på landsbygden och jag kommer själv ifrån en gård. Allt färre väljer att ta över gården och jag ville då undersöka varför de som tar över faktiskt gör det, säger Carl-Axel Andersson.

Juryns motivering:
Med ett starkt fokus på en av de gröna näringarnas största utmaningar, generationsskifte, lyfter författaren de ungas perspektiv på ett innovativt och intresseväckande sätt. Uppsatsen tillför ytterligare förståelse och insikt om unga lantbrukares attityder, förhoppningar och oro inför ett generationsskifte. Författaren bidrar dessutom till nya frågeställningar för fortsatt forskning i ämnet.

– Carl-Axel har valt att lyfta en viktig fråga i sin uppsats. Det är få aktörer inom de gröna näringarna som pratar om de ungas perspektiv på generationsskifte. Vi på Landshypotek Bank tycker att det är viktigt att det diskuteras mer. Det är ju denna grupp som ska ta över och utveckla framtidens lantbruk. Det känns väldigt roligt att kunna ge det här stipendiet till Carl-Axel, säger Johan Asklund, företagsmarknadschef, Landshypotek Bank.

Carl-Axel Andersson är den första som får Landshypotek Banks uppsatsstipendium för de gröna näringarnas framtid.I oktober öppnas det upp för alla studerande att ansöka om stipendiet som kommer att ges ut varje år. Stipendiaten utses av en intern jury på Landshypotek Bank.

Läs en intervju med Carl-Axel på landshypotek.se

För mer information vänligen kontakta:
Sofie Essayh, kommunikatör Landshypotek Bank,
070-285 13 63, sofie.essayh@landshypotek.se