Landshypotek Bank halvårsrapport 2018: Starkt resultat och stor aktivitet för framtiden

Landshypotek Bank fortsätter att visa ett starkt resultat. Landshypotek har som ambition att bli en bank för allt fler och växer nu både med antal kunder och i volym inom både låna och spara. ”När vi nu summerar första halvåret är det med tillväxt och ett starkt resultat, men också efter att ha tagit flera steg som stärker oss för framtiden”, säger Per Lindblad, VD för Landshypotek Bank. 

Rörelseresultatet för första halvåret 2018 uppgick till 197,9 (154,8) miljoner kronor. Exklusive nettoresultat av finansiella transaktioner uppgick rörelseresultatet till 178,8 (197,8) miljoner kronor. Under 2017 gjordes dock en redovisningsmässig förändring av osäkra räntor, vilket medförde en engångseffekt om 27,0 MSEK. Utan denna engångseffekt har rörelseresultatet, exklusive nettoresultat av finansiella transaktioner, nu ökat med 7,9 MSEK.

Landshypotek Bank har under det första halvåret bland annat varit aktiv på marknaden med aktiviteter för att kommunicera med fler skogskunder. Banken röner stor uppmärksamhet och kan välkomna fler kunder med bolån till hus. Under våren stod Landshypotek Bank dessutom för en pionjärinsats med en succéartad emission av en grön säkerställd obligation baserad på lån till skogstillgångar.

– Vi väljer vår egen väg. Som liten bank kan vi gå snabbt från idé till handling och bygga på det engagemang som finns på vår bank. Under kvartalet har vi lagt grund för att ytterligare stärka vårt kundfokus och vår utvecklingskraft. Vi har under flera år arbetat för och blivit en bättre bank, med starkt och nödvändigt internt fokus på frågor som gällt kapital och regelverk. Nu arbetar vi intensivt och parallellt med fortsatt bankbyggande för ett större externt kundfokus, säger Per Lindblad.

Både utlåning och inlåning fortsätter att öka. Utlåningen, som är bankens kärnverksamhet, har ökat med 3,6 miljarder kronor jämfört med utgången av första halvåret 2017. Banken har nu 70,8 (67,2) miljarder kronor i utlåning och 13,5 (12,4) miljarder kronor i inlåning. Under första halvåret passerade banken två miljarder kronor i samlad utlåning till hus – och är på väg mot tre miljarder kronor.

– Intresset bekräftar att det behövs en annorlunda bank som utmanar på svensk bolånemarknad. Vår satsning är långsiktig och vi vill bygga långsiktiga relationer med våra nya kunder. Vi har lång historia inom finansiering och skiljer oss därför från andra nya aktörer genom att vara ett tryggt alternativ. Vi tror på en helhet med ny teknik, samlad kunskap och trygghet, säger Per Lindblad.

Även kostnaderna ökar, under kontroll och enligt plan, och uppgick under första halvåret till 218,9 (193,4) miljoner kronor. Banken har något fler medarbetare för att kunna välkomna fler kunder och stärka banken som helhet.

Under inledningen av sommaren har det talats mycket om torkan som drabbar lantbruket med kraft. Som jord- och skogsbrukarnas bank följer banken utvecklingen på gårdarna nära.

– Det går inte att bedöma de ekonomiska konsekvenserna än, men vi är aktiva i våra kontakter och har en tät dialog med våra kunder. Tillfälliga utmaningar i ett annars långsiktigt sunt företagande vill vi som jord- och skogsbrukarnas bank givetvis vara med och övervinna tillsammans med kunderna, säger Per Lindblad.

I delårsrapporten går det att läsa mer om resultatet och även om vad som sker i omvärlden inom ekonomin, bolånemarknaden och jord och skog.

Läs hela rapporten bifogad

Denna information är sådan information som Landshypotek Bank AB är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 juli 2018 kl. 08:00 CEST.

För ytterligare kommentarer och information:
Tomas Uddin, Marknads- och kommunikationschef, 070-299 24 08
Fredrik Sandberg, CFO Landshypotek Bank, 08- 08-459 04 06
Per Lindblad, vd Landshypotek Bank, nås via Tomas Uddin.

I korthet:

Januari – juni 2018 (jämfört med januari – juni 2017)
• Rörelseresultatet uppgår till 197,9 (154,8) MSEK.
• Det underliggande rörelseresultatet, resultatet exklusive nettoresultat av finansiella transaktioner, uppgår till 178,8 (197,8) MSEK.
• Räntenettot uppgår till 386,0 (394,0) MSEK.
• Kostnaderna uppgår till 218,9 (193,4) MSEK.
• Kreditförluster netto uppgår till 8,7 (-3,8) MSEK.
• Utlåningen uppgår till 70,8 (67,2) miljarder SEK.
• Inlåningen uppgår till 13,5 (12,4) miljarder SEK.

April – juni 2018 (jämfört med januari – mars 2018)
• Rörelseresultatet uppgår till 95,7 (102,2) MSEK.
• Det underliggande rörelseresultatet, resultatet exklusive nettoresultat av finansiella transaktioner, uppgår till 91,4 (87,4) MSEK.
• Räntenettot uppgår till 198,6 (187,4) MSEK.
• Kostnaderna uppgår till 112,5 (106,4) MSEK.
• Kreditförluster netto uppgår till 4,0 (4,7) MSEK.
• Utlåningen uppgår till 70,8 (69,6) miljarder SEK.
• Inlåningen uppgår till 13,5 (13,0) miljarder SEK.