Landshypotek Bank starkast utmanare när snitträntorna för bolån jämförs

Landshypotek Bank fortsätter att utmana på bolånemarknaden. När nu alla banker har redovisat sina snitträntor för nya bolån i juni toppar Landshypotek Bank sammanställningar med sin konkurrenskraftiga snittränta.

I början av juni sänkte Landshypotek Bank samtliga sina listade räntor och erbjuder konkurrenskraftiga räntor för fler bindningstider. Nu har flera av de webbplatser som finns för att underlätta bankkundernas möjligheter att jämföra mellan banker gjort sammanställningar av de inrapporterade snitträntorna för juni. Flera av sammanställningarna visar att Landshypotek Bank har den lägsta snitträntan på marknaden både på den populäraste bindningstiden 3 månader (1,10 %) och på den med ett års bindningstid (1,02 %).

– Det behövs en trygg och stabil utmanare på svensk bankmarknad. Vi arbetar aktivt för att vi långsiktigt ska ha attraktiva räntor för våra kunder. Med räntan, den digitala lösningen och våra tydliga värderingar blir vi ett starkt alternativ för allt fler på marknaden, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren, ansvarig för bolånen i Landshypotek Bank.

Bankens ränta varierar utifrån bindningstid och belåningsgrad utifrån en transparent modell. Attraktiv ränta erbjuds i modellen på flera bindningstider beroende på belåningsgrad. Det finns inga krav på att köpa andra tjänster för att vara bolånekund.  

– Vi har valt ett rakt och enkelt ränteerbjudande. Du ska direkt kunna se vad du får för ränta hos oss och vad som påverkar den. Det känns väldigt bra att vi inte kräver att kunden ska köpa andra tjänster för att få ta del av vårt erbjudande. Våra värderingar grundar sig i att möjliggöra för människor att bo och driva företag i hela landet, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren.

Landshypotek Bank har varit en utmanare på bolånemarknaden sedan hösten 2017. Banken är en finansiellt trygg aktör som i snart två sekel har lånat ut till jord och skog, men nu även har huslån för alla. Med en enkel digital lösning kan kunderna snabbt ansöka om och vara en del av beredningen av lånet direkt på nätet.

Många kunder har hittat till den värderingsstyrda banken och i juni passerade banken 2 miljarder i utlåning till de nya bolånekunderna.

Mer om Landshypotek Banks räntor

Källor: För sammanställning av snitträntor se exempelvis Compricer.se, konsumenternas.se, bolåneräntor.se, finansportalen.se

Fakta: Med närmare 200 års erfarenhet av finansiering inom jord och skog har banken en grund som vilar på trygghet och långsiktigt hållbara lösningar. Landshypotek Bank sticker också ut på marknaden med sin ägarform och sitt syfte. Banken ägs av 40 000 jord- och skogsbrukare runt om i hela landet, och allt överskott går tillbaka till deras verksamhet. Banken har genom åren finansierat 100 000-tals satsningar på en levande och hållbar landsbygd – på öppna landskap, välskötta skogar och lokalproducerad mat​.

För mer information vänligen kontakta:
Sofie Essayh, kommunikatör och presskontakt, Landshypotek Bank,
070-285 13 63sofie.essayh@landshypotek.se