Landshypotek Banks nya lantbrukspanel tar tempen på lantbrukssverige

Landshypotek Bank har satt samman en nystartad panel med större, drivna och engagerade företagare inom de gröna näringarna. Med panelen kan Landshypotek Bank visa upp och ge förståelse för vad våra svenska lantbrukare tycker i olika frågor.

Lantbrukarnas situation har aktivt diskuterats i media och många har positivt velat engagera sig för att stötta Sveriges bönder efter sommarens torka men samtidigt har Landshypotek Bank sett att det finns en bristande kunskap hos allmänheten om det svenska lantbruket idag. Syftet med panelen är att ge en ökad kunskap hos konsumenten som leder till en ökad medvetenhet. Den bild som konsumenten har av näringen är viktig för branschens framtid och utveckling.

– Bristen på kunskap riskerar givetvis att märkas vid de val som görs vid butikshyllan. Vi är övertygade om att de som driver företag inom de gröna näringarna kan bidra med både kunskap och en rättvisande bild av det svenska lantbruket. Med vår lantbrukspanel kommer vi kunna ge en ökad förståelse till alla som är intresserade av att lära sig mer om det svenska lantbrukets betydelse, säger Per Lindblad, vd Landshypotek Bank.

Materialet är inte och gör inte anspråk på att vara statistiskt säkerställt, men med ett urval av landets främsta lantbruksföretagare som svaran­de ger panelen en god bild av känslan och uppfattningen hos landets bärande lantbrukare. Panelen kommer att genomföras återkommande.

Det svenska lantbruket och svensk livsmedelsförsörjning står inför en rad utmaningar och möjligheter både på kort och lång sikt. Frågor om äganderätt, självförsörjning i tider av oro samt omställningen till ett mer hållbart lantbruk i Sverige och resten världen är frågor som diskuteras allt mer.

Det svenska lantbruket är viktigt för hela landet, trots att dess andel av ekonomin idag är blygsam. Över 170 000 svenskar håller på med jordbruk, antingen på heltid eller på deltid. Jordbruk med binäringar står för 1,2 procent av sysselsättningen i Sverige och lantbruket är en våra basnäringar som är viktig för landets sammanhållning och trygghet.

– Våra svenska lantbrukare har en viktig roll och stor betydelse i samhället med att bruka jorden och skogen, producera mat av bra kvalitet och möjliggöra en levande landsbygd. Vi är stolta att ha kunnat sätta ihop en panel med några av dessa lantbrukare och vi hoppas att tillsammans med dem framöver kunna bidra till en mer rättvis bild av lantbruket idag, säger Per Lindblad, vd Landshypotek Bank.

Materialet är inte och gör inte anspråk på att vara statistiskt säkerställt, men med ett urval av landets främsta lantbruksföretagare som svaran­de ger panelen en god bild av känslan och uppfattningen hos landets bärande lantbrukare. Panelen kommer att genomföras återkommande. Varje svarspanel sammanställs i en rapport.

Panelmedlemmarna är anonyma men i samband med panelen har lantbrukarna Rickard Axdorff, Inga-Lill Gilbertsson och Albin Gunnarsson intervjuats i sina roller som lantbrukare.

”Vi lantbrukare har en viktig uppgift”
Inga-Lill Gilbertsson

”Vi bör ge information redan i grundskolan”
Rickard Axdorff

”Jag vill ha lika konkurrensvillkor”
Albin Gunnarsson

Läs första svarspanelen och intervjuerna i rapporten: Landshypotek Banks Lantbrukspanel 1/2018 – lantbrukarens roll i samhället.

Landshypotek Banks Lantbrukspanel
En återkommande svarspanel med större, drivna och engagerade lantbruksföretagare runt om i landet. Med panelen på cirka 100 personer tar Landshypotek Bank tempen i olika frågor som rör branschen och hur det är att vara företagare inom de gröna näringarna. Med strukturomvandlingen står ett fåtal lantbrukare för stor del av den svenska livsmedelsproduktionen. Bland de svarande finns några av landets större lantbruksföretagare. Undersökningen är inte statistiskt säkerställd, men ger en god bild av känslan hos landets större lantbrukare och därmed större primärproducenter av livsmedel. 

För mer information vänligen kontakta:
Sofie Essayh, kommunikatör och presskontakt, Landshypotek Bank
070-285 13 63, sofie.essayh@landshypotek.se