Per-Olof Hilmér ny ordförande för Landshypotek Ekonomisk Förening

Per-Olof Hilmér tar över som ordförande i Landshypotek Ekonomisk Förening. Det fastställdes idag när Landshypotek Ekonomisk Förening höll stämma på Gröna Lundsteatern i Stockholm. Han tar över efter Lars Öhman som varit ordförande sedan 2011.

– Det känns spännande och är fantastiskt att ha fått det här förtroendet. Jag känner mig glad och stolt inför uppgiften. Det är ett stort ansvar men jag är inte ensam, vi löser uppgifter tillsammans på Landshypotek. Vi har en stor potential att växa. Det ska bli intressant att vara aktiv och nära den utvecklingen, säger Per-Olof Hilmér, ordförande Landshypotek Ekonomisk Förening.

Per-Olof Hilmér började som förtroendevald 2005 i Landshypotek som suppleant i region Älvsborg m fl. län. Något år senare blev han även värderare. 2013 blev han regionordförande och blev invald i föreningsstyrelsen. Förra året blev han vice ordförande i styrelsen och idag när Landshypotek Ekonomisk Förening höll stämma valdes han som ny ordförande.

– Det har varit väldigt stimulerande att engagera sig hittills och känns jättekul att jobba vidare. Landshypoteks huvuduppgift; att få fram konkurrenskraftig finansiering till jord- och skogsbrukare har varit densamma i 180 år och det ska vi fortsätta med. Vi ska också ta steg framåt och vara relevanta. Att vi finns som en unik medlemsägd bank för branschen är väldigt betydelsefullt, säger Per-Olof Hilmér.

Per-Olof har en gård i Mellerud som han driver tillsammans med hustrun Karin och deras söner. Idag har de bland annat växtodling och grisproduktion. De driver även tillsammans med andra vindkraftverk och biogasproduktion.

Under stämmas valdes också Claes Mattsson som ny ledamot i styrelsen. Till valberedningen för Landshypotek Ekonomisk Förening valdes två nya namn in. Christina Forsgren från Lycksele och Rickard Axdorff, från Dyltabruk. 

För mer information:
Sofie Essayh, kommunikatör och presskontakt på Landshypotek Bank, 070-285 13 63