Pressinbjudan: Landshypotek bjuder in till årets stora medlemsmöte

Nu är det dags för årets stora medlemsmöte. Regionmöte 2018 i Landshypotek Ekonomisk Förening äger rum på tio platser runt om i landet. För medlemmarna i regionen GävleDala hålls regionmöte onsdag den 21 mars på Högbo Brukshotel. Regionmötet är årets viktigaste mötesplats för medlemmarna som tillsammans äger Landshypotek Bank.

Under mötet kommer Leif Öster, fd informationschef vid Sveaskog, numera lantbruksföretagare och turistentreprenör i Avesta att föreläsa. Han ingår i programrådet för Nationellt skogsprogram och Skogsstyrelsens sektorsråd. Namnet på föredraget heter: Din fastighets värde – i framtiden? Ett samtal om andra perspektiv på målet med ditt brukande och värdet av din fastighet.

På mötet får medlemmarna också ta del av det som händer i sin egen bank, Landshypotek Bank, den bank som de själva äger genom sin ekonomiska förening. Regionmötet ger även en möjlighet till medlemsdialog om utvecklingen i banken. Mötet hålls onsdag den 21 mars med start kl 17.30 på Högbo Brukshotel.

Landshypotek Bank har blivit en bank för allt fler. Under hösten gjorde banken en lyckad introduktion på bolånemarknaden och allt fler flyttar sitt bolån till den värderingsdrivna banken.

Per Lindblad, VD och Christina Torstensson, kundansvarig, berättar om utvecklingen i banken och vad som händer på den lokala marknaden. Bankens resultat presenteras. Rickard Klingberg, regionordförande och Per-Olof Hilmér, representant från föreningsstyrelsen berättar om föreningens aktiviteter och utveckling under året inklusive ekonomi och förslag till utdelning 2018.

Landshypotek Bank säkerställer tillsammans med sina kunder att det finns finansiering av svenska gårdar och att överskott i banken hålls inom näringen. I år förslås en utdelning på 153 miljoner kronor till medlemmarna, där 5,8 miljoner kronor går tillbaka till medlemmarna i regionen GävleDala.

Mötet hålls onsdag den 21 mars med start kl 17.30 på Högbo Brukshotel.

Välkomna!

Läs mer om årets möten och spännande program här

För mer information kontakta:
Sofie Essayh, Kommunikatör och presskontakt, Landshypotek Bank, 070 2851363