Gult hus i vinterlandskap

Två av tre har aldrig bytt bank för bolånet

Genom att vara aktiv på bolånemarknaden går det i många fall att få ner räntekostnaderna och tjäna tusenlappar. Trots det är det bara runt hälften av alla svenskar som har bolån som det senaste året funderat på att byta bank för sina bolån, enligt en ny undersökning. Det är också tydligt att det skiljer sig beroende på var i landet man bor. Storstadsbor är mer aktiva på bostadsmarknaden jämfört med de som bor på andra platser i landet.

Digitaliseringen har gjort det lättare för bankkunder att byta bank och även att vara kund hos flera banker. Storbankerna har fått tuff konkurrens på bankmarknaden av nischbanker med konkurrenskraftiga erbjudanden på exempelvis bolån. Enligt en rapport från Konkurrensverket är ett missnöje med bankens bemötande eller att de digitala lösningarna upplevs som krångliga, vanliga skäl till att många byter bank.

Många bolånekunder förlorar flera tusen kronor varje år för att de sitter kvar i en gammal bankrelation där de betalar onödigt hög ränta.

Men även om det kan löna sig rejält att byta bank genom att få ner räntekostnaden är det bara runt hälften av alla svenskar som har funderat på att byta bank för sitt bolån under det senaste året. Det visar en undersökning från Novus gjort på uppdrag av Landshypotek Bank. 

– Den här rapporten visar tydligt att många bolånekunder förlorar flera tusen kronor varje år för att de sitter kvar i en gammal bankrelation där de betalar onödigt hög ränta, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren, affärschef på Landshypotek Bank.

Hur ofta man funderat på att byta bank för sitt bolån skiljer sig också åt beroende på var i landet man bor. I vissa län, som Kronoberg, Dalarna och Södermanland, har majoriteten aldrig funderat på att byta bank för sitt bolån under det senaste året, visar undersökningen.

Undersökningen visar även att de som bor i storstäder är mer aktiva på bostadsmarknaden och kan tänka sig att flytta sitt bolån. Fyra av tio som bor i landets tre största städer uppger att de någon gång bytt bank för sitt bolån. I övriga delar av landet är motsvarande andel knappt tre av tio. 71 % av boende i landsbygdskommuner svarar att de aldrig har bytt bank.

– Även om vi i tidigare undersökningar sett att många utanför storstäderna trivs bättre med sin boendesituation jämfört med storstadsbor, är det viktigt att man i hela landet också tar chansen att utmana sin bank. Dels för att spara pengar, dels för att ta vara på möjligheten att vara en del i en rörelse för ökad konkurrens och sunda värderingar på svensk bankmarknad, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren.

Allt vanligare att ha flera banker

Siffror från Konkurrensverket visar att varannan svensk har två eller fler banker. Som kund har du allt att vinna på att jämföra olika banker och ta del av de banktjänster och banker som är bra för just dina behov. Det är inget som hindrar att du har sparandet i en bank, bolånet i en annan och pensionerna i en tredje.

– Vi har kunder i hela landet och valt att fokusera på att vara en bank för att spara och låna, att vara bäst på bottenlån till hus och jord- och skogsbruk. Alla våra kunder har en annan bank utöver oss. Vi tycker det är bra att du som kund får välja vilken tjänst som är den bästa för dig, snarare än att banken gör det åt dig i någon form av helhetslösning, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren.

Att relativt få ändå väljer att byta eller bli kund hos ytterligare en bank kan bero på att det upplevs som krångligt.

– Vi erbjuder bolån för villor och fritidshus och du kan enkelt ansöka direkt på nätet. Anledningen till att många väljer oss för sina huslån är våra konkurrenskraftiga räntor, vår starka värdegrund och att vi är lätta att nå. Vi har dessutom en tydlig och transparent prismodell där räntan avgörs av din belåningsgrad. Du vet med andra ord redan när du gör din bolåneansökan vilken ränta du kommer få, säger Magnus Larsson, teamledare på Bolåneservice på Landshypotek Bank.

Relaterade artiklar

Läs mer Gult hus i vinterlandsskap

Det kan finnas 1000-lappar att spara årligen på ditt bolån

Läs mer