Investerarrelationer

Aktivt arbete med investerarrelationer

I menyn finns all finansiell information om Landshypoteks verksamhet samlad: som finansiella rapporter, investerarpresentationer, rating och en beskrivning av våra upplåningsprogram för professionella investerare . Här hittar även du som medlem information om hur det går för den bank du äger och kan investera i för möjligheten till framtida utdelning.

Frågor om Landshypotek Banks finansiella rapportering

Frågor om Landshypotek Banks upplåning

Åke Källström

Åke Källström

Chef Treasury Execution