Hus med träd och vatten i omgivningen ovanifrån

Vi är Landshypotek

Tillsammans med kunderna bidrar Landshypotek till ett rikare liv i hela landet. Att vara kund hos oss ska kännas bra, både för den egna ekonomin och i hjärtat.

Landshypotek bildades för snart 200 år sedan för att finansiera svenska jord- och skogsbrukares företagande och gårdsboende. Genom åren har vi lånat ut pengar till hundratusentals satsningar som gör att vi alla kan ta del av lokalproducerad mat, välskötta skogar, och öppna landskap.  Numera möjliggör vi även för människor att bo bra över hela landet.

Vårt uppdrag på Landshypotek handlar om förutsättningarna för att bo och verka i hela Sverige.

En kundägd utmanare 

När andra kan lite om allt är vi specialiserade på bottenlån till gårdar och ägande av jord och skog – det som är grunden för ett livskraftigt lantbruksföretagande och levande landsbygder. Vi erbjuder även bolån med schyssta villkor till husägare i hela landet. Hos oss kan alla också spara tryggt.

Landshypotek är en bank i stark utveckling som utmanar på bankmarknaden. Den affärsmodell som grundades av lantbrukare redan 1836 präglar än idag vårt sätt att vara och agera.

Landshypotek Bank ägs av närmare 34 000 kunder, som lånar till jord, skog och gårdar, organiserade som medlemmar i Landshypotek Ekonomisk Förening. Överskottet delas ut till medlemmarna som årlig utdelning och går på så sätt tillbaka till utvecklingen av det svenska lantbruket och investeringar på gårdar runt om i hela landet.  

För ett rikare liv i hela landet

Landshypoteks medarbetare är specialister på utlåning till jord, skog och boende. Vi tror på kloka och långsiktiga investeringar som består över generationer. 

Den djupa förståelsen för våra kunders utmaningar och möjligheter kompletteras av all den erfarenhet som föreningens förtroendevalda kan dela med sig av som företagare i de gröna näringarna, god lokal kännedom och ett stort kontaktnät. 

Tillsammans med kunderna bidrar Landshypotek till ett rikare liv i hela landet. Det har gjort oss till en av de tio största bankerna i Sverige, att myndigheterna ser Landshypotek Bank som systemviktig för jord- och skogsbruksnäringen och en uppstickare i stark tillväxt på bolånemarknaden.

Läs mer om vårt Hållbarhetsarbete Blommor och gräs
Hållbarhet

Hållbarhet i vårt DNA

En levande landsbygd, där jord och skog brukas, ger tillväxt och jobb som skapar förutsättningar för ett rikt näringsliv och välfärd i hela landet. En hållbar utveckling vilar på att det går att bo och verka i hela Sverige. Det är vad vi på Landshypotek kallar hållbarhet på riktigt.

Läs mer om Landshypotek Ekonomisk Förening Leende kvinna med röd blus och uppsatt blont hår tittar ut ur bild
Landshypotek Ekonomisk Förening

Medlemmarna äger sin bank

Landshypotek Bank ägs av de jord- och skogsbrukande och gårdsboende medlemmarna som är lånekunder i banken. Med sina närmare 34 000 medlemmar är Landshypotek Ekonomisk Förening en av landets största affärsdrivande kooperationer.