Hållbarhet

För ett rikare liv på landet

Landshypotek Bank bidrar till att människor kan driva företag, förverkliga sina drömmar och bo i hela landet. Genom ett starkt engagemang – bland bankens ägare (tillika medlemmar), kunder, investerare och medarbetare – arbetar vi varje dag för att utveckla vår unika bank. Vi tror på kloka och långsiktiga investeringar som består över generationer. 

För mer än 180 år sedan bildades den första hypoteksföreningen som idag är Landshypotek Bank – och vi planerar för att fortsätta erbjuda konkurrenskraftig finansiering och tryggt sparande till såväl lantbruksföretagare som hushåll minst lika länge till.

Vårt bidrag till hållbar utveckling

En levande landsbygd, där jord och skog brukas, ger tillväxt och jobb som skapar förutsättningar för ett utvecklat näringsliv och välfärd i hela landet. En hållbar utveckling för hela landet vilar på att det går att bo och verka i hela Sverige. Landshypotek Bank möjliggör satsningar i landsbygdsföretagande och boende, såväl utanför som i städerna, genom en sund och ansvarsfull kreditgivning. Det lägger grunden för en framtid både för staden och för landsbygden. Därmed bidrar banken till en hållbar samhällsutveckling; socialt, miljömässigt och ekonomiskt.

Betydelse för hela landets utveckling

De gröna näringarna fyller många viktiga funktioner och har stor betydelse för hela landets utveckling:

  • Skogen är ett viktigt led i omställningen till ett fossilfritt samhälle. Skogsråvaran är förnybar, återvinningsbar och biologiskt nedbrytbar. Den kan användas till en rad olika produkter och ersätta fossila alternativ. Den växande skogen binder koldioxid och motverkar klimatförändringar.
  • Svenska gårdar och lantbruk håller hög nivå när det gäller djurhållning, miljöanpassning och livsmedelskvalitet.
  • Jordbruket har en stor potential att bidra till minskade koldioxidutsläpp. Att skogs- och jordbruksmark brukas bidrar dessutom till biologisk mångfald, naturvård och en variation i det svenska landskapet. 

Hållbara händelser på Landshypotek Bank

2021: Investerarrapport för gröna obligationer upprättas för tredje gången.

2020: Investerarrapport för gröna obligationer upprättas för andra gången, en tredje grön säkerställd obligation emitteras och arbetet med att rapportera enligt TCFD fortsätter.

2019:
Investerarrapport för gröna obligationer upprättas för första gången, en andra grön säkerställd obligation emitteras, en analys av bankens utlåningsportfölj utifrån klimat-och miljörisker påbörjas tillsammans med rapportering enligt GHG-protokollet.

2018: Första hållbarhetsrapporten upprättas, ett grönt ramverk för utgivande av gröna obligationer tas fram och Landshypotek emitterar som första bank en säkerställd grön obligation baserad på den svenska skogen.

2016: Bankens hållbarhetschef ingår i ledningsgruppen. 

Hållbarhet kontakt

Martin Kihlberg

Chefsjurist och hållbarhetschef