Press & nyheter

Senaste nytt

Presskontakt

Jonas Feinberg

Pressansvarig

Landshypotek Bank i korthet

 • Piktogram

  81 000 kunder

  som är verksamma inom jord och skog, lånar till hus eller är sparare

 • Piktogram

  72,3 mdkr

  utlånade till det svenska jord- och skogsbruket

 • Piktogram

  37 000 st

  medlemmar äger banken

 • Piktogram

  13,4 mdkr

  utlånat till bolånekunder