Press & nyheter

Senaste nytt

Presskontakt

Jonas Feinberg

Jonas Feinberg

Pressansvarig

Landshypotek Bank i korthet

 • Piktogram

  107 000 kunder

  som är verksamma inom jord och skog, lånar till hus eller är sparare

 • Piktogram

  105,7 mdkr

  utlånade till det svenska jord- och skogsbruket och husägare

 • Piktogram

  35 500 st

  medlemmar äger banken

 • Piktogram

  180 miljoner

  av bankens vinst förra året delas ut till medlemmarna