Press & nyheter

Senaste nytt

Presskontakt

Jonas Feinberg

Jonas Feinberg

Pressansvarig

Landshypotek Bank i korthet

 • Piktogram

  118 000 kunder

  som är verksamma inom jord och skog, lånar till hus eller är sparare

 • Piktogram

  104,8 mdkr

  utlånade till det svenska jord- och skogsbruket och husägare

 • Piktogram

  34 000 st

  medlemmar äger banken

 • Piktogram

  180 miljoner

  av bankens vinst 2022 delades i våras ut till medlemmarna