Tips och artiklar

Läs mer
Spartips

Då är det läge att välja sparkontot istället för börsen

Börsen, fonder, sparkonto, eller bara låta pengarna vara kvar där de är? Oron över att göra fel val kan leda till att man låter sina sparpengar bli kvar onödigt länge på ett konto utan någon ränta alls. Vi reder ut vid vilka tillfällen det är lämpligt att spara pengar på ett sparkonto med ränta.

Läs mer
Spartips

Så stresstestar du din ekonomi – vikten av ett buffertsparande allt större

Ett buffertsparande skapar en trygghet i att du klarar oförutsedda utgifter. Hur stor summan bör vara beror på flera faktorer, men genom att stresstesta din ekonomi kan du få en bild av om du ligger på rätt nivå i din buffert.

Läs mer
FÖRENINGEN 2022

Ordförande Per-Olof Hilmér om 2022

Det går inte att komma ifrån att det senaste året kan beskrivas som utmanade. Samtidigt finns mycket positivt som balanserar upp den andra vågskålen. Landshypotek står stabilt även i turbulenta tider och gjorde ett historiskt bra resultat. Det finns ett stort engagemang i föreningen för att förvalta det förtroende vi har som medlemmarnas representanter.

Läs mer
OMVÄRLD & TRENDER

Utvecklingen på finansmarknaderna 2022

Snabbt stigande räntor och energi- och matpriser samt kostnadsökningar för insatsvaror utmanar de svenska hushållen såväl som lantbruket. Fokus under året har legat på inflationen och uppmärksamheten har riktats mot världens centralbanker, deras signaler och beslut. 

Läs mer
OMVÄRLD & TRENDER

Utvecklingen inom jord- och skogsnäringarna 2022

De svenska jord- och skogsbrukarna har präglats av turbulensen i omvärlden, men med stigande avsalupriser och fortsatt innovationskraft på landets gårdar har 2022 överlag landat positivt. Här kan du ta del av en sammanställning av förra årets utveckling inom jord- och skogsnäringarna.

Läs mer
Omvärldsläget

Kan det som händer banker i USA också hända här?

Det är just nu problem för en del banker i USA. Det kan skapa oro och göra att man funderar över sin egen bank och om det som händer i USA, också skulle kunna hända här. Även om Landshypotek också är en bank, så är banker runt om i världen och i Sverige olika. 

Läs mer
Klimatförändringar

Allt fler hus skadas av klimatförändringar – så kan du skydda dig

Den genomsnittliga nederbörden i Sverige ökar. I framtiden väntas klimatriskrelaterade händelser bli både vanligare och mer extrema på många platser i landet – och det kan komma att påverka dig som är husägare.

Läs mer
RÅD MOT BEDRÄGERIER

Så kan du bli svårlurad!

Bedrägerier där kriminella försöker lura till sig pengar och känslig information blir allt vanligare, samtidigt som bedragarnas metoder ständigt ändras. Här delar vi några råd kring vad du kan göra för att skydda dig själv. 

Läs mer
SVENSKA LIVSMEDEL

Det bästa argumentet för att välja svensk mat kan vara att den just är svensk

En stabil svensk livsmedelsproduktion är viktig för Sveriges försörjningsförmåga och vår krisberedskap. Men visste du att endast hälften av den mat vi äter har svenskt ursprung? Vi tittar närmare på hur förutsättningarna ser ut för att producera mer livsmedel och bjuder på några argument för varför vi borde bli bättre på att välja svenskproducerat.

Läs mer
Se över bolånet

Fem anledningar att välja Landshypotek för ditt bolån

Att byta bank för bolånet är faktiskt lättare än vad många kan tro. Du behöver inte flytta från ditt hus för att flytta lånet och du kan enkelt se vad ett byte skulle betyda för dig via datorn hemma.

Läs mer
Ekonomikunskap

Marknadsekonomin påverkar oss alla, men hur hänger allt ihop?

Vad ligger bakom den kraftigt stigande ränte- och prisutvecklingen och vad kan du vänta dig framöver? Vår affärschef Catharina Åbjörnsson Lindgren reder ut vad Riksbanken vill uppnå med höjda styrräntor och hur de påverkar hushållens ekonomi och dig som Landshypotekkund. 

Läs mer
RENSARTIPS!

Är ditt förråd en guldgruva?

Har du tomt i plånboken, men fullt med prylar du inte längre använder i förrådet? Då kanske du kan sälja det du inte behöver och få både pengar över till annat och mer plats där framöver. Vi har samlat några goda råd att tänka på inför rensningen och försäljningen!

Läs mer
Odling inomhus

8 goda grönsaker som passar utmärkt att odla inomhus

Har du gröna fingrar men ingen trädgård? Då finns det massa alternativ för dig att odla inomhus. Vi har samlat några tips på grönsaker som kommer trivas på ditt fönsterbräde hemma.

Läs mer
Effektiviseringar

Så effektiviserar lantbrukarna för att klara det nya kostnadsläget 2023

Trots kraftigt stigande kostnader och en världsekonomi som präglas av stor oro blev 2022 generellt ett bra år för Sveriges lantbruksföretagare. Men under året som ligger framför oss kommer kostnadsläget och de höjda räntorna att bli än mer påtagliga.

Läs mer
Skogliga tips och råd

Påverkar skogsfastighetens storlek finansieringen?

På Landshypotek Bank får vi ibland frågor runt storleken på skogsfastigheten; både utifrån hur den påverkar finansieringen och om fastigheten är för liten att bedriva skogsproduktion på. Vår kundansvariga, Anders Nilsson, reder ut hur banken bedömer återbetalningsförmågan och ser på intäktsmöjligheterna – oberoende av markområdets antal hektar. 

Läs mer
Sparande

Sparkonto - Sätt dina pengar på tillväxt!

Nu när mycket kostar mer är det en god idé att aktivt planera sitt ekonomiska år och hur man bäst tar vara på det överskott man har. Ett tryggt sätt att ta höjd för oväntade kostnader och svängningar i ekonomin är att bygga upp en lättillgänglig buffert som ger avkastning tills pengarna ska användas.

Läs mer
Om det så viktiga insatskapitalet

Tack för era insatser!

Medlemsinsatserna är av grundläggande betydelse för Landshypotek – för hur mycket pengar banken kan låna ut för investeringar i det svenska jord- och skogsbruket och boendefinansiering står i direkt proportion till storleken på det insatskapital som årligen skjuts till. Efter att 2022 års insatser nu har summerats uppgår det belopp som ni medlemmar totalt har bidragit med till det så viktiga kärnprimärkapitalet till närmare 2 miljarder.

Läs mer
Ränteprognos

Efter Riksbankens räntehöjning: Det kan du förvänta dig av räntemarknaden framöver

Den 9:e februari höjde Riksbanken styrräntan med ytterligare 0,50 procentenheter för att förhindra att inflationen biter sig fast. Den nya styrräntan på 3 procent kommer framför allt att påverka de rörliga låneräntorna. Vår affärschef Stefan Malmström kommenterar höjningens betydelse och vad du kan förvänta dig framöver.

Läs mer
Uthyrning

Uthyrning av lokaler på fastigheten – vad ska man tänka på?

Har du också ett hus eller en ekonomibyggnad på gården som står tom och oanvänd? Då kan uthyrning vara en smart idé.  Att hyra ut lokaler på sin lantbruksfastighet kan vara ett bra sätt att få extra intäkter från gården. Men se till att ha koll på avtal och försäkringar innan du kör igång.

Läs mer
Spartips

Kontosparande allt populärare med stigande räntor

När räntorna stiger och det ekonomiska läget känns allmänt osäkert ökar intresset för trygga sparformer där pengarna är lättåtkomliga om de behövs. Landshypotek har även under lågränteåren erbjudit ränta på kontosparande. När ränteläget började stiga var banken också bland de första att höja sparräntorna. Den senaste gjordes 6 februari. Här kan du se aktuella sparräntor just nu och ta del av Catharinas  spartips.

Läs mer
Omvärld & trender

Utvecklingen inom jord och skog: Kvartal 4 2022

Högre kostnadsläge, stigande räntor och följdverkningar av såväl Covidrestriktioner som Ukrainakrisen har ställt stora krav på de gröna näringarna. Detta till trots slutar 2022 på en bättre nivå än förväntat, men den operationella risken har ökat rejält då behovet av rörelsekapital är större. Till stora delar har det till dags dato ändå lösts utan likviditetshöjande åtgärder från banksystemet.

Läs mer
Omvärld & trender

Utvecklingen på finansmarknaderna: Kvartal 4 2022

Ökade kostnader och oro i ekonomin präglar den här perioden. På upplåningsmarknaden tror
man sig ha sett toppen av inflationen, eller åtminstone början av den, men hushållens förtroende för ekonomin är nu nere på låga nivåer.

Läs mer
Orolig omvärld

Vi lantbrukare måste vara pålästa och noggranna i allt vi gör

Henrik Brinte är växtodlare i Skåne. För honom, liksom för andra i branschen handlar det nu om att göra noggranna kalkyler på vad som lönar sig. Kilo per hektar är det som räknas.

Läs mer
Lantbrukare i en orolig tid

Kontakten med kollegor är viktig i oroliga tider

Elof Nilsson är lantbrukare på Gotland där han driver två lantbruksföretag. Han har tidigare beskrivit sina erfarenheter från torkan 2018 och ser att det finns likheter, men även skillnader, i den osäkra omvärldssituation vi nu har.

Läs mer
Framtidsspaning

Ökad självständighet avgörande för lantbrukarna

Helena Hansson är professor i nationalekonomi på SLU, med inriktning mot lantbrukssektorn. Hon driver forskningsprojekt om hållbara livsmedelssystem och hur olika beteenden påverkar resultat.

Läs mer
Skog

När det blåser i omvärlden står skogen stabilt

Den senaste tidens oro i omvärlden präglar samhället och världsekonomin.
Men när bostadspriserna sjunker och börsen skakar står skogen stadigt. Allt fler
ser skog som en god långsiktig investering.

Läs mer
Skogliga råd

Hur påverkas en skogsfastighet ekonomiskt av barkborreangrepp?

Om en belånad skogsfastighet påverkas av kraftiga barkborreangrepp handlar frågeställningarna som banken tittar på framför allt om två saker; kassaflöde och fastighetsvärde. Landshypoteks  kundansvariga Carl Rådström och Olle Nylund berättar mer.

Läs mer
Svenska råvaror

Därför ska du välja svensk gris

Julen väntar runt hörnet och för många är julskinkan en självklarhet på julbordet. Kanske har även du märkt av att den i år är dyrare än någonsin, fast är den verkligen det egentligen? Det finns många värden som inte syns för blotta ögat som är väl värda att betala lite extra för.

Läs mer
Tips

Så kan du elda säkert i vinter

Vintermörkret är här och med det brinner både brasan och ljusen oftare. Det höjer både stämningen och värmen hemma men samtidigt även risken för brand. Därför frågade vi våra vänner på Dina Försäkringar vad du behöver tänka på för att kunna elda säkrare i vinter.

Läs mer
Hushållsekonomi

Hur påverkar inflationen din hushållsekonomi?

Inflation är ett begrepp som många blivit bekanta med den senaste tiden. Men kanske är det fortfarande ett ord som inte riktigt sitter. Låt oss göra ett försök att förklara lite mer vad inflation är och hur det påverkar din hushållsekonomi.

Läs mer
Bolånejämförelse

Att jämföra sina bolån och se sig om efter alternativ är viktigare än någonsin

Den 24 november höjde Riksbanken styrräntan med 0,75 procentenheter, till 2,5 procent. Höjningen påverkar även bolåneräntorna som är en av de största utgifterna för många hushåll. Därför är det viktigare än någonsin att jämföra och se sig om efter de bästa alternativen. 

Läs mer
VD har ordet

Möjligheter i en osäker tid

"Vi är nära våra kunder, vi kan jord- och skogsbruk och ser långsiktigt på våra kundrelationer. Tillsammans kan vi övervinna tillfälliga utmaningar och ta vara på de möjligheter som öppnas i osäkra tider." Det säger Per Lindbad i ledaren i Medlemsaktuellts novembernummer. 

Läs mer
Räntemarknaden

Förväntningar på framtiden styr räntemarknaden

Stora rörelser på räntemarknaden är framför allt en effekt av den höga inflationen och en osäkerhet kring vart konjunkturen är på väg. Räntan kan alltså ses som ett resultat av förväntningarna på framtiden. Så hur ser då dessa förväntningar ut och hur påverkar de dig? Landshypoteks affärschef Stefan Malmström ger sin syn på saken.