”Jag vill lämna ifrån mig gården med bättre förutsättningar än när jag började”

Bo Lemar äger och driver Ånhammars Säteri, en gård med anor som idag har lantbruk, köttdjur, skog och fastigheter. Sedan våren 2015 är Bo också en av Landshypoteks förtroendevalda, i region Mälarprovinserna. 

– Det är kul att hålla gården levande. Huvudbyggnaden är från 1600-talet och min familj har haft gården i generationer, men det är arvet från mormor och morfar som känns tydligast för mig. Mormor och morfar tog över gården på 1950-talet, berättar Bo.

1950-talet andades framåtanda, även på Ånhammar, och man gjorde stora investeringar. 

– Då fanns det 65 anställda, idag är vi tre, skrattar Bo. De ville utveckla och modernisera och planen var att de 50 dragoxarna skulle bytas ut till 50 traktorer på 20 år. En investering jag är glad att de inte gick vidare med!

Familjen har varit medlemmar i Landshypotek i generationer.

– Banken har en massa bra lösningar och jag har en bra kontakt med närmaste kundansvarig. När behoven finns på gården går det snabbt. De kundansvariga känner mig och verksamheten. Banken känns mer som en samarbetspartner och vi har gemensamma mål. Som sagt, förr var det 65 personer här, ibland är det skönt att ha fler att bolla med. 

– Möjligheten att investera i Landshypotek bidrar ju också till att man har gemensamma mål. Går det bra för banken går det bra för mig. Och tvärtom. Bättre avkastning än den som gällt de senaste åren kan man inte få. 

– Det känns som att det sker en föryngring inom banken. Det märks att de är på hugget vilket är bra. Jag vill ju lämna ifrån mig gården med bättre förutsättningar än när jag började.

På frågan om vad nästa investering blir är svaret solpaneler. En investering med stor potential som Bo tror att många fler går och funderar på nu.

Att äga sin egen bank

Varför är det viktigt att äga sin egen bank?

Att äga sin egen bank
Läs mer

147 miljoner i återbäring till hösten

Läs mer
Läs mer

Din insats ger dig mer av Landshypotek

Läs mer