Engagemang bortom bankrelationen

Pandemin har visat att en del av det som verkade omöjligt faktiskt var möjligt. Vi har setts över skärm. Vi på Landshypotek har klarat av allt från större kundträffar och enskilda
möten till stämmor digitalt. Men vi behöver också, och vill också, träffa varandra, andra och er vid direkta möten och inte bara över skärm. Därför är det så glädjande att Sverige nu öppnat med lättade restriktioner. Det säger Landshypotek Banks vd Per Lindblad i ledaren i Medlemsaktuellts oktobernummer 2021.

Vi på Landshypotek kommer ta med oss allt det vi har lärt oss om digitala möten och göra fler av dem även
framöver, men vi har också fått ny förståelse för vad vi har saknat - den nära relationen som uppstår vid direkta möten. För det är vi som människor som driver och skapar utveckling och framtid. Utan människor
sker ingen utveckling och inte heller någon digitalisering. Vi kommer fortsätta att ta tillvara på den kraften. 

Det har varit fantastiskt att åter igen kunna föra samtal runt om i landet

Många lantbrukare gillar också att träffas till olika arrangemang. Innan Coronabegränsningarna frågade vi lantbrukare om hur viktiga träffar och informationsmöten är för rollen som lantbruksföretagare. Majoriteten
av de svarande betonade vikten av träffar för att hålla sig informerad och inspirerad. Lantbrukare gillar att träffas av sociala skäl, att vara lantbruksföretagare kan vara ensamt. Men träffar är också nyttiga och viktiga för utvecklingen av företaget. Så, det första jag gjorde när restriktionerna lättade var att åka ut på lantbrukssamtal på åtta orter runt om i landet. Vid träffarna har jag, tillsammans med inbjudna gäster, pratat om olika delar av utvecklingen för lantbruket och lantbruksföretagandet. 

För oss på Landshypotek är engagemang bortom de rena banktjänsterna viktiga. Vi är en del av de gröna näringarna, till för svenska jord- och skogsbruket, ägda av jord- och skogsbrukare. Vi är den enda bank på bankmarknaden där vi som medarbetare vaknar varje morgon och tänker på jord- och skogsbruket.
Det ger ett annat engagemang.

Vi har också mycket att samtala om. Inom de gröna näringarna finns utmaningar, men mycket är för närvarande också positivt. Vi ser ett ökat intresse för närproducerad mat, landsbygden och skogsrelaterade
produkter och tjänster. Det låga ränteläget, tillgången till kapital och efterfrågan skapar samtidigt stigande priser på tillgångar, vilket balanserar investeringsmöjligheterna. Att många tillgångspriser ökar märks också på såväl bostadsmarknaden som marknaden för jord- och skogsbruksfastigheter.

Mycket är också positivt på Landshypotek. Allt fler blir kunder hos oss. Tillväxten stärker oss också som hållbar bank på sikt. Vi strävar efter att ständigt utvecklas för att bidra med ännu mer kundnytta och ökat kundvärde, men även för att klara kostnaden för att driva bank – som ökar hela tiden. Vi har därför
under längre tid fokuserat på skalbarhet och tillväxt med fler kunder som grund för att bygga en långsiktigt trygg och stabil bank. Vi tänker på vår bank i decennier, inte i kvartal.

Som medlemsägd bank behövs också ett engagemang från kunderna, tillika medlemmarna.

Det är inget som gör något krångligare, utan är enbart möjligheter. I det här numret av Medlemsaktuellt 
beskrivs mycket av det som är unikt för oss som medlemsägd bank, att investera i Landshypotek. Nu är det också dags för utdelning av förra årets resultat. Genom vår utdelning stärks ekonomin på gårdar runt om i landet. Utdelningen är en del av ett slutet system där pengar hålls kvar i näringen. Det är en del av det gemensamma värdeskapande som kunder, tillika medlemmar, och bank står för. Det är också en del i det som engagerar oss alla, att ge bättre förutsättningar för lantbrukare och skogsägare runt om i landet. Det är en
avgörande del i det som är Landshypotek.

Hälsningar

Per Lindblad
VD Landshypotek Bank

Relaterade artiklar

Läs mer Fält med hus i bakgrunden

Nu kommer årets utdelning

Läs mer
Läs mer

Lökordlarna som vinner på samarbete

Läs mer
Att äga sin egen bank Grön gräsmatta med röd gård och träd

Varför är det viktigt att äga sin egen bank?

Att äga sin egen bank