Året som prövat och stärkt oss

Under året har vi alla fått lära oss att navigera i en ny värld, med nya förhållningssätt och nya beteenden. Så länge vi tvingas bekämpa Covid-19 finns givetvis en fortsatt osäkerhet i samhället. Men det märks att det växer fram en ökad trygghet även i osäkerheten. Allt fler hittar nytt fäste och ser nya möjligheter växa fram. Det säger Landshypotek Banks vd Per Lindblad i ledaren i Medlemsaktuellts novembernummer 2020.

Jord- och skogsbrukarna har inte blivit drabbade av pandemins konsekvenser i samma utsträckning som en del företagare i andra branscher. Tvärtom märks framtidsförhoppningar med det växande och allt större intresset för det gröna, nära och hållbara. Det bredare engagemanget för gröna näringarna som Landshypoteks Lantbrukspanel efterlyst sedan tidigare börjar nu märkas även hos andra utanför lantbruket. Konsumenterna uppger generellt att de vill ha mer svenskt på tallriken. Fler stannade hemma denna sommar och upptäckte mer av närområdet och det lokala utbudet. Allt fler lantbrukare ser möjligheter efter att ha återhämtat sig från den stora torkan 2018. Bland lantbrukarna som ingår i vår Lantbrukspanel har fler än tidigare, åtta av tio, en positiv känsla för att vara lantbrukare just nu.

Vårt sätt att vara som bank och förening har prövats mer än vanligt i år

Landshypotek är en kooperativt ägd bank, den ägs av medlemmarna. I en kooperation är återbäring en bärande princip. Hos oss kallas den ”utdelning”. Myndigheter och politiker har varit tydliga och stått för en särskild rekommendation till banker att inte lämna utdelning 2020. Detta för att säkerställa finansiell stabilitet och motståndskraft i banksystemet. Vi har under året varit ödmjuka och eftertänksamma. Vi har varit väl medvetna om att det, även som kooperation, också finns en större komplexitet med utdelning ur ett samhällsperspektiv. Därför lämnade föreningen ingen medlemsutdelning i våras.

När vi nu kan överblicka mer än två tredjedelar av året känner vi stor trygghet i vår finansiella situation. Vi växer, har god intjäning, kostnadskontroll och stabil kapitalsituation. Vi har inte heller sett särskilda kreditutmaningar för våra kunder.

Då finns inte skäl att hålla inne utdelningen 

Som bank möjliggör vi finansiering av jord och skog. Ni har möjlighet att ta del av vinsten. I gengäld är ni med och bidrar till kapitalet med ökade insatser. Utdelningen, Landshypoteks ”återbäring”, går inte till anonyma placerare, utan förstärker ekonomin på gårdar och landsbygderna runt om i landet. Genom vår form av utdelning tillförs medel till svenska jord- och skogsägare, en andel blir till ökat kapital i Landshypotek och en del går till skatt. Det är ett slutet system för gemensamt värdeskapande. Utdelningen är vårt bidrag till samhällsnyttan. Banken står finansiellt stark. Pengarna är era. Det är vi alla som arbetar för och är engagerade i Landshypotek stolta för och måna att värna om.

Jag hoppas att så många av er som möjligt är med på det höstmöte om ekonomin och de gröna näringarnas utveckling som vi håller digitalt på kvällen den 26 november. Då kommer jag, och fler med mig, prata mer om utdelningen och vår situation i banken. Men framförallt kommer vi att diskutera och ta del av andras bild av situationen i ekonomin och för de gröna näringarna under det gångna året och utsikter för nästa. Vi hoppas att höstmötet ska ge er alla en grund för att reflektera och dra slutsatser.

Jag hade gärna också mött er på träffar runt om i landet, men nu är situationen som den är och jag hoppas därför att så många som möjligt närvarar på höstmötet istället.

Läs vidare om det på landshypotek.se/online och boka in 26 november.

Väl mött!
Per Lindblad, vd Landshypotek Bank

@VD_Landshypotek

Läs mer

Skogsägaren med respekt för naturen

Läs mer
Läs mer

Med fötterna på jorden och korna på lyxhotell

Läs mer
Att äga sin egen bank Grön gräsmatta med röd gård och träd

Varför är det viktigt att äga sin egen bank?

Att äga sin egen bank