Möjligheter i en osäker tid

Samhällsekonomi är skakig. En mängd händelser har skapat en perfekt storm med stigande inflation och räntor som följd. Över tid är det sunt att kapital genom ränta har ett pris. Problemet är den snabba ökningstakten och kostnadsexplosionen vi nu upplever.  Det är utgångsläget när vi snart skriver 2023. Det säger Landshypotek Banks vd Per Lindblad i ledaren i tidningen Medlemsaktuellts novembernummer. 

Hur är det då i denna tid att verka på en bank som ägs av lantbrukare och lånar ut till lantbruk? Jo, vi mår som våra kunder. Vi märker att osäkerheten och kostnadsökningarna är utmanande. Men avsalupriserna har samtidigt justerats upp. Många av våra kunder fick goda skördar och ser positivt netto för 2022. De ökade
prisnivåerna leder dock till att behovet av rörelsekapital kan komma att öka och med det också riskerna.
Så, det är lite stökigt, men i grunden är jag optimistisk. Vi kommer i samhället att lösa de ekonomiska utmaningarna.

Förändring skapar inte bara problem utan ger också möjligheter

Den gröna basindustrin och därmed landets landsbygder kan bli en vinnare. Pandemin visade på det stora intresset för svensk livsmedelsproduktion. Allt fler visade också intresse för att bo och verka på landets landsbygder. Vidare borde behovet av energi ge nya affärsmöjligheter. Lantbrukare är samhällets experter på att orientera sig i osäkerhet. Vi ser gärna att politiker och konsumenter ger ytterligare skjuts i en positiv utveckling.

Som medlem äger du en bank som har utvecklats mer än väl under året. Vår affärsmodell med tydligt
fokus på utlåning till jord- och skogsbruksfastigheter och villor ger låga risker och trygghet för kunder, ägare och medarbetare. Intresset för oss ökar ständigt. Vi växer med fler kunder och i utlåning. Under första halvåret passerade vi en milstolpe med 100 miljarder kronor i utlåning.

Under hösten har allt fler upptäckt fördelarna, bland annat med vårt sparaerbjudande. Vi strävar varje dag efter att bli ännu bättre bank för kunderna. Just i osäkra tider behövs en bank för lantbruket. Vi är nära våra kunder, vi kan jord- och skogsbruk och ser långsiktigt på våra kundrelationer. Vi ger också möjligheter
till dig som är ägare. Med din ekonomiska medlemsinsats möjliggör du att det finns en bank för just jord- och skogsbruk, som vi dessutom fortsätter att utveckla.

Tillsammans kan vi övervinna tillfälliga utmaningar och ta vara på de möjligheter som öppnas i denna osäkra tid.

Per Lindblad
Vd Landshypotek Bank

 

Ledaren är hämtad ur Medlemsaktuellts novembernummer 2022. Här kan du ladda ned Medlemsaktuellt som pdf. 

Relaterade artiklar

Läs mer Hand som rör vid nysådda växter i plantbrätte

Din insats ger dig mer av Landshypotek

Läs mer