Fält med hus i bakgrunden

Nu kommer årets utdelning

På stämman i april togs beslutet att utifrån Landshypoteks starka resultatet 2020 dela ut 147 miljoner kronor till medlemmarna. Nu betalas återbäringen ut, vilken motsvarar 8 procent av insatskapitalet. 

– Utdelningen är en grundstomme i vår verksamhet och vi är glada att vi återigen kan ge Landshypoteks medlemmar en god återbäring. Med utdelningen bidrar vi till välbehövliga investeringar på gårdar runt om i landet och ger svenska jord- och skogsbrukare möjligheter att utveckla och växa sina företag och gårdar, säger Per-Olof Hilmér, ordförande i Landshypotek Ekonomisk Förening.

Du som är medlem kommer att få ditt utdelningsbesked både i Internetbanken och via post under vecka 43-44. För mer information om utdelningen och möjligheten att investera, se landshypotek.se/investera

Så fördelar sig utdelningen över landet

Så fördelas Landshypoteks utdelning regionalt