Fält med hus i bakgrunden

Nu kommer årets utdelning

På stämman i april togs beslutet att utifrån Landshypoteks starka resultatet 2020 dela ut 147 miljoner kronor till medlemmarna. Återbäringen, som motsvarade 8 procent av insatskapitalet,  betalades ut i oktober 2021.  

– Utdelningen är en grundstomme i vår verksamhet och vi är glada att vi återigen kan ge Landshypoteks medlemmar en god återbäring. Med utdelningen bidrar vi till välbehövliga investeringar på gårdar runt om i landet och ger svenska jord- och skogsbrukare möjligheter att utveckla och växa sina företag och gårdar, säger Per-Olof Hilmér, ordförande i Landshypotek Ekonomisk Förening.

All medlemmar fick sitt utdelningsbesked i internetbanken och via post under vecka 43-44. För mer information om utdelningen och möjligheten att investera, se landshypotek.se/investera

Så fördelade sig utdelningen över landet

Så fördelas Landshypoteks utdelning regionalt