”En bank som är fokuserad kan mer”

Per-Olof Hilmér har varit medlem i Landshypotek i många år. 1989 övertog han gården, och tog även över ett hypotekslån som hörde till. Ett lån som tecknades av hans far redan på 30-talet, så namnet Hilmér har funnits i bankens kundregister längre än de flesta.

Idag har verksamheten på gården flera inriktningar. Här odlas växter för förädling, här produceras energi av flera slag, som vindkraft, värme och biogas. Och här produceras varje år 11 000 smågrisar. Med den bredden i verksamheten, finns det ständiga behov av att investera och vidareutveckla. Och då behöver man goda kontakter med en bank som förstår.

– Landshypotek har spetskompetensen om just vår värld. De kundansvariga vi haft kontakt med har varit kunniga och bra att prata med. De förstår vår verksamhet i grunden och man behöver inte starta från noll. Det känns tryggt.

Har du utnyttjat möjligheten att själv investera i Landshypotek Bank?

– Ja, det har jag. Vi har idag ett insatskapital på över en miljon, och det har ju varit en mycket bra investering.

En gård är en kapitalintensiv verksamhet. Varje år behöver nya investeringar göras i mark, maskiner och utrustning för att verksamheten ska växa och utvecklas. När det gäller maskiner, har vi även utnyttjat bankens samarbetspartner DNB Finans. Det har också fungerat mycket bra.

Per-Olof Hilmér


Bor: Bäckens gård i Mellerud i Dalsland

Verksamhet: Svin, Växtodling, Energiproduktion

Medlem sedan: 1989

Relaterade artiklar

Att äga sin egen bank Grön gräsmatta med röd gård och träd

Varför är det viktigt att äga sin egen bank?

Att äga sin egen bank
Läs mer

"Vår verksamhet är speciell – då krävs en egen bank med branschkompetens”

Läs mer
Läs mer

”Jag vill lämna ifrån mig gården med bättre förutsättningar än när jag började”

Läs mer