Sparkonto - Sätt dina pengar på tillväxt!

Nu när mycket kostar mer är det en god idé att aktivt planera sitt ekonomiska år och hur man bäst tar vara på det överskott man har. Ett tryggt sätt att ta höjd för oväntade kostnader och svängningar i ekonomin är att bygga upp en lättillgänglig buffert som ger avkastning tills pengarna ska användas. Martin Nordström, kundansvarig på Landshypotek i Stockholm, tipsar om hur du kan få ditt överskott att tryggt växa över tid.

– Med rådande ränteläge kostar pengar betydligt mer idag än för ett år sedan. Samtidigt har det blivit dyrare med både el, bränsle och insatsvaror. Mycket kostar helt enkelt mer idag. Då gäller det att ta vara på de pengar man har och samtidigt inte låta stora belopp stå utan avkastning för länge, säger Martin Nordström.

Enligt Martin finns det många fördelar med att skaffa sig en bra överblick av sitt ekonomiska år och planera sitt sparande efter när pengarna behöver användas och när de kan få stå på tillväxt ett tag. Här gäller det att hitta en balans mellan sina intäkter, utgifter och investeringar under året.

– Analysera din ekonomi och se när dina intäkter kommer och hur du matchar dessa med dina utgifter. Är det ledtider mellan dessa tillfällen se då till att du har avkastning på dina pengar under transportsträckorna. Har du exempelvis fått en intäkt från en spannmålsskörd, låt då pengarna växa till sig på ett sparkonto i väntan på nästa sådd. Har du gjort en skogsavverkning, kan också ett sparkonto var ett bra sätt att placera intäkterna på innan omkostnaderna kommer för att etablera ny skog. Alla verksamheter har sina ledtider mellan att kapital inkommer och att det behöver användas i verksamheten. En bra överblick av din ekonomi gör det lättare att planera vilka medel du har möjlighet att låta växa till sig ett tag, säger Martin Nordström.

Allt populärare med sparkonto när räntorna stiger

– Tänk igenom vilket typ av sparande som passar din verksamhet eller dig med tjänste- eller andra inkomster bäst och lägg inte alla ägg i samma korg. Ett stigande ränteläge har gjort sparkonto som sparform mer attraktivt. Ett sparkonto med ränta är ett bra sätt att ge de pengar man har möjlighet att växa och skapa mer värde. Samtidigt är de också lättillgängliga om du skulle behöva dem snabbt. Tänk på att både ränta och villkor kan variera från bank till bank och sparkonton tål därför att jämföras. Kom också ihåg att välja ett sparkonto som täcks av insättningsgarantin*, säger Martin Nordström.

Sparkonto Jord & Skog*

  • För närvarande ränta på 3,80% för dig som medlem
  • Fria uttag, inga avgifter och ingen bindningstid
  • Täcks av insättningsgarantin*
  • Öppnas snabbt och enkelt digitalt

Öppna Sparkonto Jord och Skog

Snabba tips

  • Skaffa en bra överblick av ditt ekonomiska år och sätt ditt överskott på tillväxt
  • Sparkonton med ränta är ett fördelaktigt sätt att låta dina pengar skapa mer värde
  • Sparräntor och villkor kan skiljas åt mellan banker, så jämför!
  • Sparkonton med fria uttag gör dina medel lättillgängliga om du skulle behöva dem snabbt
  • Tänk på att välja sparkonton som omfattas av insättningsgarantin*

*Information om statlig insättningsgaranti

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. Varje kontohavare har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i Landshypotek Bank med ett belopp om högst 1 050 000 kronor. Utöver detta belopp kan kontohavare enligt lag under vissa förutsättningar få ersättning för vissa insättningar som hänförs till särskilt angivna händelser, t ex försäljning av privatbostad, med högst 5 miljoner kronor. Riksgälden betalar ut ersättningen inom 7 arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in. För mer information se www.insattningsgarantin.se.

Läs mer

Utvecklingen inom jord och skog: Kvartal 4 2022

Läs mer
Läs mer

Efter Riksbankens räntehöjning: Det kan du förvänta dig av räntemarknaden framöver

Läs mer
Läs mer

Utvecklingen på finansmarknaderna: Kvartal 4 2022

Läs mer