Tillsammans för ett ännu bättre Landshypotek

Medarbetare i banken och förtroendevalda i föreningen arbetar allt tätare tillsammans för ett ännu bättre Landshypotek för nuvarande och nya medlemmar.

Att medlemmarna tillsammans äger Landshypotek Bank är något av det som gör Landshypotek unikt. Det präglar hela verksamheten. Banken finns för utlåning till medlemmarnas gårdar och frågor som gäller medlemsinflytande, återbäring av vinsten och utveckling av jord- och skogsfinansieringen är ständigt närvarande.

Medarbetare i banken och förtroendevalda i föreningen arbetar nu allt tätare för att utveckla Landshypotek och föreningen förstärker samtidigt verksamheten genom att särskilt fokusera kring områdena:

Medlemsfrågor och medlemskontakt

En medlemskommitté inrättas bland annat för att sätta särskilt fokus på medlemsfrågorna. Kommittén leds av Marie André, styrelseledamot i Landshypotek Ekonomisk Förening.

Extern kommunikation om Landshypotek som jord- och skogsbrukarens bank
En ambassadörskommitté under ledning av Rickard Klingberg, även han styrelseledamot, utvecklar samordningen av förtroendevaldas aktiviteter för att fler på marknaden ska nås av att Landshypotek är jord- och skogsbrukarens bank.

Värderingar av fastigheter
Värderingskommittén fortsätter arbetet med styrelseledamoten Claes Mattson som ordförande. Arbetet handlar om att fortsätta jobba för att förtroendevalda ska ha en gemensam grund för värderingarna, är certifierade och i ett ständigt lärande i att utföra uppdraget som värderare av fastigheter för banken.

Ägarfrågor
Ett Kapital- och ägarutskott till styrelsen bildas och leds av föreningens ordförande, Per-Olof Hilmér. Utskottet hanterar och utvecklar frågorna som direkt har med ägandet av banken att göra. 

De nya kommittéerna och utskottet utgår från föreningens styrelse, men kommer att arbeta i tät samverkan med de regionala styrelserna och bankens medarbetare.

  – Vi jobbar tillsammans för ett ännu bättre Landshypotek. Vi har och ska ha olika roller på banken och i föreningen, men tillsammans stärker vi Landshypotek. För nuvarande medlemmar och nya som vill komma till oss ska vi tydligt vara ett Landshypotek, konstaterar Per-Olof Hilmér.

Läs mer Vete på äng

Fastränteplacering: Ett förmånligt sparande för dig som medlem i Landshypotek

Läs mer
Läs mer Landskap

157 miljoner delades ut i maj

Läs mer
Att äga sin egen bank Grön gräsmatta med röd gård och träd

Varför är det viktigt att äga sin egen bank?

Att äga sin egen bank