141 miljoner av bankens vinst delas ut

Med den osäkerhet i samhällsekonomin som följde av Covid-19-pandemin i våras sköts beslutet om medlemsutdelning fram, men på den extrastämma som hölls 6 november kunde den vid bokslutet föreslagna utdelningen klubbas igenom. 141 miljoner av bankens vinst 2019 betalas ut till medlemmarna innan årsskiftet.

 – Trots att vi befinner oss i en fortsatt allvarlig situation utifrån Coronas påverkan och effekter är vår omsorgsfulla bedömning att utdelningen gör bäst nytta för samhället och våra medlemmar genom att betalas ut. De här pengarna kommer betydligt bättre till användning på landets gårdar än vilandes på ett konto hos den bank vi äger tillsammans, säger Per-Olof Hilmér, ordförande i Landshypotek Ekonomisk Förening.

De här pengarna kommer betydligt bättre till användning på landets gårdar än vilandes på ett konto hos den bank vi äger tillsammans.

En del av osäkerheten i våras grundade sig på vilken effekt och vilka konsekvenser pandemin skulle få på banken och bankens kunder. Myndigheter och politiker har också varit tydliga med budskapet: håll i pengarna och se till att värna om den finansiella stabiliteten. Nu, ett halvår senare, har Landshypotek inte sett någon generell negativ påverkan på bankens kunder eller försämrad kreditkvalitet.

141 miljoner i återbäring

Landshypotek Banks ekonomi och kapitalsituation är stark och möjligheten att fortsätta fylla den viktiga rollen att finansiera svenskt jord- och skogsbruk är stor. Samtidigt har såväl myndigheter som allmänheten allt mer lyft fram vikten av ett fungerande svenskt jord- och skogsbruk och klassats som samhällsviktigt.

 – Utdelningen är bärande i vår affärsmodell, viktig för vårt sätt att skaffa kapital och grunden för den bank Landshypotek är. Vi har använt den här tiden till att skaffa oss en klarare bild, men även att berätta, både internt och externt, om vår modell och varför det här är viktigt för oss. 

Unden den extra föreningsstämma som hölls den 6 november, med valda fullmäktige från hela landet, fattades beslut i enlighet med det tidigare lämnade förslaget om medlemsutdelning som gavs i anslutning till årsredovisningen för 2019. 141 miljoner av bankens vinst 2019 betalas ut till medlemmarna. Det motsvarar 8 % av medlemsinsatsen.

 – Vår utdelning liknar återbäring. När medlemmarna satsar på banken ger banken tillbaka. Med utdelningen bidrar vi till välbehövliga investeringar på gårdar runt om i landet och ger svenska jord- och skogsbrukare möjligheter att utveckla och växa sina företag.

Att äga sin egen bank Grön gräsmatta med röd gård och träd

Varför är det viktigt att äga sin egen bank?

Att äga sin egen bank
Läs mer

Året som prövat och stärkt oss

Läs mer
Läs mer Hand som rör vid nysådda växter i plantbrätte

Din insats ger dig mer av Landshypotek

Läs mer