Vi ska ta tillvara den goda känslan

Med ett år av pandemi och pandemibekämpning har många i samhället både förändrat tanke och agerande. Det har givetvis varit en prövande tid, men inom jord- och skogsbruket har förändringen också väckt möjligheter. Det säger Landshypotek Banks vd Per Lindblad i ledaren i Medlemsaktuellts majnummer 2021.

Med pandemin kom allt fler att vara hemma och blicka mot det nära. Fler har ätit hemma. Fler har under året också köpt svenskt. Det går att fortsätta: Fler semestrade i somras hemma. Det ser ut att bli likadant den här
sommaren. Fler upptäcker därmed det som finns i närområdet. Fler ser nu dessutom möjligheter med ett boende utanför storstäderna, som inte längre växer på samma sätt.

Jag fortsätter: Fler har också snickrat i hemmen. Efterfrågan på sågat virke är stor. Nu har också frågor om svensk mat och självförsörjning kommit upp på agendan. Det är välkommet, även om det som lantbruksföretagaren och föreningsordföranden Per-Olof Hilmér konstaterade under årets regionmöten ”är konstigt för oss som lever i detta hela tiden. Det är ju en självklarhet”.

Äntligen får våra kunder den uppmärksamhet de förtjänar

Självklart eller inte, men allt det här är möjligheter för oss som är engagerade i jord- och skogsbruket. När jag har fått frågor brukar jag säga: Äntligen får våra kunder den uppmärksamhet de förtjänar! Det här är förhoppningsvis en möjlighet att stärka villkoren för primärproduktionen och för ett land som lever
och växer – i hela landet.

De gröna näringarna utvecklas positivt och många ser nu nya möjligheter i sina verksamheter. De ser möjligheter i att ytterligare stärka lönsamheten och företagsamheten. Vi på Landshypotek möter dagligen den positiva känslan som många av er har. 

Ni som var med på årets digitala regionmöten vet att vi på Landshypotek avslutade året med god tillväxt. Det är något som vi har tagit med oss under första delen av 2021. Ni äger alla en bank i tillväxt, som väcker
intresse och som fler kunder ansluter sig till. Vår utlåning ökar, både till nya och tidigare kunder, inom såväl bolån som jord och skog. Läs mer om delårsresultatet för första kvartalet 2021 här.

Under första kvartalet gick vi också i mål med flera digitala förbättringar och har öppnat för nya samarbeten som gör oss än bättre på sikt. Vi har därmed haft en bra start på året. Vi jobbar ständigt för att bli ännu bättre i det vi gör och vi kommer att fortsätta utveckla oss för er som kunder under året.

På Landshypotek tog vi en otroligt nyttig diskussion förra året inför att vi bestämde oss för att genomföra vår utdelning. Vi var eftertänksamma. I den exceptionella pandemitiden och med myndighetsrekommendationerna att avstå utdelning var det ett svårt vägval. Det som till slut vägde över var
det faktum att det hos oss inte finns något anonymt ”Landshypotek”. Det är ert Landshypotek.
Det är era pengar. Det är ni som äger. Vår utdelning på Landshypotek, eller med andra ord återbäring, är en naturlig del av att vara kooperation. Om pengarna inte behövs i säkerhetsmarginal eller i utvecklingen av Landshypotek så gör de bättre nytta hos er. Vår utdelning är en del av samhällsnyttan, där medel tillförs svenskt lant- och skogsbruk.

Nu gör vi det igen. Med det starka resultatet vi gjorde i banken 2020 har ett koncernbidrag
avsatts till er ägare som möjliggör en utdelning på 147 miljoner kronor som betalas ut i höst. Det motsvarar åtta procent på insatserna.

På våra digitala regionmöten pratade vi mer om utdelningen, annan utveckling i föreningen och på banken, och svarade på en del av era frågor. Stort tack till alla er som var med på mötena. Innehållet går fortfarande att ta del av på landshypotek.se/regionmote.

Digitala möten i all ära – men jag hoppas också att vi snart kan ses på annat sätt runt om i Lantbrukssverige.

 

Per Lindblad
VD Landshypotek Bank

 

Ledaren finns även publicerad i Medlemsaktuellts majnummer 2021 (pdf). 

Läs mer

147 miljoner i återbäring till hösten

Läs mer
Att äga sin egen bank

Varför är det viktigt att äga sin egen bank?

Att äga sin egen bank
Läs mer

Tillsammans för ett ännu bättre Landshypotek

Läs mer