Martin Krokstorp: Vi har inte ärvt jorden av våra föräldrar, vi lånar den av våra barn

- Hållbarhet för mig är att se helheten och ta med alla aspekter. Gårdens långa historia förpliktigar. Det ska vara hållbart och lönsamt nu, men framförallt för många generationer i framtiden.

Martin Krokstorp driver lantbruket på gården med samma namn, strax öster om Helsingborg tillsammans med sina föräldrar. Martin bor på gården med sin fru Charlotte och deras barn Erik och Ida.

Gården omfattar 480 hektar åkermark och sysselsätter drygt tre personer på heltid. Odlingen består bland annat av spannmål, raps, rödsvingel, åkerbönor och mellangrödor. Gården har också egen tillverkning av kallpressad rapsolja.

Gården har funnits i släkten sedan 1742 och Martin är nionde generationen. Han tog över gården från sina föräldrar 2017.

- För mig är det ett stort privilegium att förvalta gården på bästa sätt. Sedan två år tillbaka använder jag odlingssystemet Conservation Agriculture, så kallat bevarande jordbruk, en metod som är mycket ovanlig i Sverige, men som används i stor utsträckning globalt sett.

Martin Krokstorp

Metoden innebär att jorden bearbetas i minsta möjliga mån och varken harvas eller plöjs. Åkrarna är gröna en stor del av året och ellan skördarna odlas mellangrödor.

- På det här sättet binder vi koldioxiden på ett optimalt sätt och behåller näringsämnena i jorden. Det innebär att vi kan minska användningen av gödsel och växtskydd, berättar Martin.

- Utmaningen ligger i att hitta bästa möjliga växtföljd och den perfekta timingen av olika moment, eftersom det är extra viktigt nu jämfört med konventionellt jordbruk. Jag måste helt enkelt planera mycket bättre än tidigare.

Resultatet blir jämnare grödor och därmed bättre avkastning. 

- Conservation Agriculture är också ekonomiskt hållbart på sikt. Den ekonomiska vinsten beror dels på att användningen av diesel minskar med 30-40%, dels minskar arbetstiden med 30-40%. Vi kör ju inte lika mycket traktor som tidigare eftersom vi inte plöjer eller harvar.

Odling

- När det gäller lönsamhet är skillnaden att de delar av åkrarna som håller lägsta nivå ger bättre avkastning nu, jämfört med när vi drev ett konventionellt jordbruk. De delar som tidigare har gett bäst avkastning bibehåller samma höga nivå som tidigare.

Metoden används även för att minska risken för översvämningar. När det finns liv i jorden, vilket det gör med ett konstant växttäcke, fungerar den som en tvättsvamp och suger upp överflödigt vatten. Vid längre torrperioder fungerar jorden på motsatt sätt, med en ökad vattenhållande förmåga. Något som blir alltmer aktuellt i takt med att klimateffekterna bidrar till att vädret blir periodvis både torrare och våtare.

De flesta och bästa besluten tas runt kaffebordet. Det är en ynnest att kunna jobba med sina föräldrar och en absolut förutsättning för att kunna förvalta gården vidare på bästa sätt.

Martin har lärt sig den nya metoden genom studieresor, kunskapsutbyte och självstudier.

- De flesta och bästa besluten tas runt kaffebordet. Det är en ynnest att kunna jobba med sina föräldrar och en absolut förutsättning för att kunna förvalta gården vidare på bästa sätt.

Martins far Fredrik är lika verksam och delaktig i arbetet som Martin själv, och hans mor Agneta jobbar med administrationen. Gården har ytterligare en anställd. Frun Charlotte jobbar dock inte på gården, ännu.

Omställningen till Conservtion Agriculture är stor för jorden, och det tar cirka fem år att ställa om.

- Mina grannar märker nog redan av min omställning av jordarna. Framförallt att den biologiska mångfalden har ökat. Det är mer småvilt på fälten – lärkor, fasaner och harar.

- Jag ligger något decennium före konsumenterna och jag premieras inte på något sätt för de klimateffekter som jag bidrar med. Inte än.

Martin Krokstorp

- Konsumenterna som köper mina produkter förstår nog inte vad som skiljer mitt jordbruk från andras, utan ser sig nog istället om efter ekologiskt, eftersom trenden lutar åt det hållet. Men jag är fullt övertygad om att det här är rätt väg att gå.

- Åtta generationer av tidigare brukare knackar mig på axeln. Sådant förpliktigar att tänka långsiktigt. Det behöver samhället också förstå snart.

”Vi har inte ärvt jorden av våra föräldrar, vi bara lånar den av våra barn!”

Läs mer

Juristens råd till dig som bedriver verksamhet på lantbruksfastighet

Läs mer
Läs mer

Tio steg för ett lyckat generationsskifte

Läs mer
Läs mer

Fler kvinnor är lantbrukare än allmänheten tror

Läs mer