Martin Krokstorp: Vi har inte ärvt jorden av våra föräldrar, vi lånar den av våra barn

I höst är avslöjas vinnaren av tävlingen Årets Bonde, där Landshypoteks vd Per Lindbland är en av dem som sitter i juryn. Martin Krokstorp från Påarp blev förra året den första som kunde titulera sig Årets Bonde. Han tog hem titeln för sitt arbete med hållbart lantbruk – genom att låta bli att plöja marken och bevara jordens naturliga ekosystem. 

Martin Krokstorp driver lantbruket på gården med samma namn, strax öster om Helsingborg tillsammans med sina föräldrar. Martin bor på gården med sin fru Charlotte och deras barn Erik och Ida.

Gården omfattar 460 hektar åkermark och sysselsätter två personer på heltid. Odlingen består av vete, havre, korn, raps, rödsvingel och mellangrödor. Martin tillverkar även egen kallpressad rapsolja.

Gården har funnits i släkten sedan 1742 och Martin är nionde generationen. Han tog över från sina föräldrar 2017.

- För mig är det ett stort privilegium att förvalta gården på bästa sätt. Sedan fem år tillbaka använder jag odlingssystemet Conservation Agriculture, så kallat bevarande jordbruk, en metod som är mycket ovanlig i Sverige, men som används i stor utsträckning globalt sett.

Martin Krokstorp

Metoden innebär att jorden bearbetas i minsta möjliga mån och varken harvas eller plöjs. Åkrarna är gröna en stor del av året och mellan skördarna odlas mellangrödor.

- På det här sättet binder vi koldioxiden på ett optimalt sätt och behåller näringsämnena i jorden. Det innebär att vi kan minska användningen av gödsel och växtskydd, berättar Martin.

Hållbarhet för mig är att se helheten och ta med alla aspekter. Gårdens långa historia förpliktigar. Det ska vara hållbart och lönsamt nu, men framförallt för många generationer i framtiden.

- Utmaningen ligger i att hitta bästa möjliga växtföljd och den perfekta timingen av olika moment, eftersom det är extra viktigt nu jämfört med konventionellt jordbruk. Jag måste helt enkelt planera mycket bättre än tidigare.

Resultatet blir jämnare grödor och därmed bättre avkastning. 

- Conservation Agriculture är också ekonomiskt hållbart på sikt. Den ekonomiska vinsten beror dels på att användningen av diesel minskar med 30-40%, dels minskar arbetstiden med 30-40%. Vi kör ju inte lika mycket traktor som tidigare eftersom vi inte plöjer eller harvar.

Odling

- När det gäller lönsamhet är skillnaden att de delar av åkrarna som håller lägsta nivå ger bättre avkastning nu, jämfört med när vi drev ett konventionellt jordbruk. De delar som tidigare har gett bäst avkastning bibehåller samma höga nivå som tidigare.

Metoden används även för att minska risken för översvämningar. När det finns liv i jorden, vilket det gör med ett konstant växttäcke, fungerar den som en tvättsvamp och suger upp överflödigt vatten. Vid längre torrperioder fungerar jorden på motsatt sätt, med en ökad vattenhållande förmåga. Något som blir alltmer aktuellt i takt med att klimateffekterna bidrar till att vädret blir periodvis både torrare och våtare.

De flesta och bästa besluten tas runt kaffebordet. Det är en ynnest att kunna jobba med sina föräldrar och en absolut förutsättning för att kunna förvalta gården vidare på bästa sätt.

Martin har lärt sig den nya metoden genom studieresor, kunskapsutbyte och självstudier.

- De flesta och bästa besluten tas runt kaffebordet. Det är en ynnest att kunna jobba med sina föräldrar och en absolut förutsättning för att kunna förvalta gården vidare på bästa sätt.

Martins far Fredrik är lika verksam och delaktig i arbetet som Martin själv. Frun Charlotte jobbar dock inte på gården, ännu.

Omställningen till Conservtion Agriculture är stor för jorden, och det tar uppemot 10 år att ställa om.

- Mina grannar märker nog redan av min omställning av jordarna. Framförallt att den biologiska mångfalden har ökat. Det är mer småvilt på fälten – lärkor, fasaner och harar.

- Jag ligger något decennium före konsumenterna och jag premieras inte på något sätt för de klimateffekter som jag bidrar med. Inte än.

Martin Krokstorp

- Konsumenterna som köper mina produkter förstår nog inte vad som skiljer mitt jordbruk från andras, utan ser sig nog istället om efter ekologiskt, eftersom trenden lutar åt det hållet. Men jag är fullt övertygad om att det här är rätt väg att gå.

- Åtta generationer av tidigare brukare knackar mig på axeln. Sådant förpliktigar att tänka långsiktigt. Det behöver samhället också förstå snart.

”Vi har inte ärvt jorden av våra föräldrar, vi bara lånar den av våra barn!”

Detta är en uppdaterad version av en artikel som publicerades på landshypotek.se 2018.

Relaterade artiklar

Läs mer

Juristens råd till dig som bedriver verksamhet på lantbruksfastighet

Läs mer
Läs mer Porträtt av ett vildsvin

Viltskador kostar på för lantbrukarna

Läs mer
Läs mer Familj sitter utanför entrén  till ett rött hus med gröna dubbeldörrar.

Tio steg för ett lyckat generationsskifte

Läs mer