Tagna på mjölkgården Stora Kärr för Medlemsporträttet i Medlemsaktuellt 2020 nov.

Mjölktankar: Höga råvarupriser, vad är din strategi?

Så här års kan det vara klokt att reflektera över hur året har gått och samtidigt blicka fram emot nästa. Anders Nilsson, kundansvarig i Östersund, har lång erfarenhet av frågor kopplade till mjölkproduktion. Här kan du läsa hans senaste affärskrönika publicerad i decembernumret 2021 av mjölklantbrukarnas branschtidning Husdjur, där han regelbundet bidrar med sina spaningar.

Nu är det dags att sammanfatta året! Gör gärna din årsreflektion som en del i att se framåt. Vilka utmaningar kommer att vara de största under nästa år på gården? Alla företagare är i olika faser vad gäller investeringar. Men även annat kan påverka gårdens utveckling. Vad är ditt nästa steg? Det är  lätt att köra på i gamla hjulspår. Att reflektera kring verksamheten, så här i slutet av året, kan därför vara väl investerad tid.

Det stora orosmomentet för 2022 ser ut att bli avräkningspris kontra pris på insatsvaror. Vad händer i företaget om avräkningspriset sjunker före priserna på insatsvarorna? På vilket sätt klarar företaget av det? Självklart blir prisförändringarna kännbara och det är viktigt att ha en plan. Har du redan låst priset på en rimlig nivå på kraftfodret är du en vinnare!

Höga råvarupriser för insatsvaror ser ut att hålla i sig ett tag. Likaså svårigheterna med leveranser. Reservdelar till en traktor, virke till ett bygge, mineralgödsel till vårbruket – leveransutmaningarna tycks finnas där.

Det gäller nog att göra sina beställningar i god tid och även säkerställa att produkterna levereras enligt plan, när du planerar inför nästa skördesäsong eller vad som ska byggas. Alla leverantörer kan inte lämna besked om när varan kommer; tidpunkten riskerar skjutas fram löpande. Att bygga lager kostar, men det kan bli dyrare om man inte gör det. Det är viktigt att prata med sin leverantör och med sin bank om finansieringen i god tid. När det gäller byggen kan man i de flesta fall skjuta fram investeringen, men om något redan är påbörjat är ju inte det ett alternativ. Att ha kontroll på intäkter och kostnader ser ut att bli extra viktigt under 2022.

Anders Nilsson
Kundansvarig i Östersund
Landshypotek Bank

Tidigare publicerade mjölktankar

Landshypotek bidrar regelbundet med trend- och samtidspanande krönikor till mjölklantbrukarnas branschtidning Husdjur. Anders Nilsson, kundansvarig i Östersund,  med lång erfarenhet av frågor kopplade till mjölknäringen, håller i pennan. Här kan du läsa hans tidigare publicerade mjölktankar.