”Det är viktigt att lyfta den ekonomiska hållbarheten”

Nu avgörs Årets Bonde, tävlingen som vill visa hela cirkeln från jord till bord, genom att lyfta fram bondens roll i livsmedelskedjan. Lantbrukaren Peter Borring har haft en plats i juryn tillsammans med bl.a. Landshypoteks vd Per Lindblad. Han slår ett slag extra slag för den ekonomiska hållbarheten. Det är viktigt att lyfta fram duktiga företagare som med en hållbar affärsmodell bygger lönsamhet över tid, säger han.    

Peter Borring är en aktiv konventionell och ekologisk växtodlare i Östergötland, lärare på Vreta utbildningscentrum, konsult i diverse uppdrag, förtroendevald i Landshypotek, SFO med mera.

Årets Bonde är inne på sitt andra år och du har varit med sedan starten. Vad fick dig att tacka ja till uppdraget?

– Idag finns många utmärkelser i branschen, nästan så att det går inflation i dem. Men det som fick mig att tacka ja till att vara med och utse ”Årets Bonde” var att jag såg att den tilltänkta juryn hade en slagsida mot krav, ekologiskt och premiummatproducenter. Det är inte alls fel, men jag tyckte att det vara viktigt att få in volymjordbrukets perspektiv också – att jag kunde bidra till att se till helheten i svenskt jordbruk här. Sen är det ju alltid intressant att lyssna och ta in andras perspektiv. Det har fått mig att reflektera över varför jag gör som jag gör i min egen verksamhet och vad som skulle kunna göras annorlunda.

Vad tycker du har varit särskilt viktigt i juryarbetet?

– Att också se till den ekonomiska hållbarheten. När vi tittar på kandidaterna är det viktigt att de inte bara har ekologiskt och socialt hållbara affärsmodeller, de måste vara ekonomiskt hållbara också. Det är faktiskt den största svagheten när du ser till hållbarhet i svenskt lantbruk. De här duktiga företagarna måste kunna visa på en hållbarhet som bär en affärsmodell som bygger lönsamhet över tid och där de kan ta ut bra lön ur sina företag osv. Här har jag och Per Lindblad, Landshypotek Banks vd som också sitter med i juryn, haft en samsyn.

Vad betyder tävlingen för svensk lantbruk - på kort och på lång sikt?

– En utmärkelse som Årets Bonde får stor uppmärksamhet, även utanför lantbrukskretsar.
På kort sikt får det nog oss bönder att klappa oss på axeln lite extra, sträcka på oss och känna stolthet över vad vi gör. På lång sikt kan den öka attraktionskraften för branschen, att nå nya målgrupper både när det kommer till rekrytering och kunder.

Är det några särskilda värden som lyfts med denna tävling för lantbrukaren och för samhället i stort?

– Det finns ett behov av att synliggöra lantbrukare, att stärka bilden av och imagen kring både livsmedels- och energiproduktionen och hur viktig den är för vårt samhälle. Det kan en tävling som Årets Bonde bidra till.

– Det finns så många duktiga lantbrukare som harvar på, justerar lite här och lite där i det dagliga arbetet, och hela tiden förbättrar sin verksamhet utan att göra något revolutionerande. Dem tycker jag är viktiga att lyfta. Mitt signum i juryn har varit att premiera de lantbrukare som ”vanliga bönder” kan ta inspiration från, kan jag väl säga.

Den 17 november utses vinnarna i respektive kategori och Årets Bonde.
För mer information om tävlingen, se aretsbonde.se

”När vi tittar på kandidaterna är det viktigt att de inte bara har ekologiskt och socialt hållbara affärsmodeller, de måste vara ekonomiskt hållbara också”