Flygbild över somrigt skånskt åkerlandskap

"Trenden om att flytta ut på landet är fortsatt högaktuell"

Med kunder och arbetsplats runt om i hela landet finns våra kundansvariga för Landsbygdsboende alltid nära. Teamet har stor kompetens inom finansiering av såväl boende som företagande på landsbygden. Vi bad några i teamet att utifrån ett geografiskt område var dela med sig av några av de spaningar och trender de sett under våren. Att flytta ut på landet, göra långsiktiga investeringar och självbetjäningsbutiker är några av spaningarna.

Östgötaslätten

”I Öst ser vi en fortsatt stark investeringsvilja med klassiska investeringar som nya tak och renoveringar. Men också, ur tider med ökade kostnader, syns investeringar i solceller och andra investeringar där en osäker kostnad kan bli till en kapitalkostnad och på sikt kanske också intäkt. Det aktuella ränteläget är såklart en stående punkt på agendan och vi ser fler som tar aktiva val för att minska sin ränterisk. Intresset för att investera i Landshypotek för att få ta del av utdelningen upplever jag har ökat under våren, kanske beror det på den volatila omvärlden som satt sin prägel på många investeringsalternativ.”
- Oscar Boodh, kundansvarig Landsbygdsboende

Närke och Västmanland

”Trenden om att flytta ut på landet är fortsatt högaktuell och det syns i de många ansökningar vi får in för lån till mindre gårdar runt om landet. Efterfrågan har på många håll varit stor vilket syns i många budgivare och priser som ”sticker iväg”. Osäkerheten runt om i världen märks givetvis också av och syns bland annat i det stora intresset för att investera i Landshypotek.”
- Lena Wennerlund, kundansvarig Landsbygdsboende

Västernorrland

”Så här i tiden mellan hägg och syren grönskar det i norra Sverige. En trend som tydligt märks är att många satsar på odling och förädling i mindre skala. Samt att försäljning av livsmedel i olika typer av självbetjäningsbutiker, reko-ringar, cafeér och gårdsbutiker ökar. Passa på att köpa och smaka er genom norra Sveriges utbud av närodlat nu i sommar, är ett av mina bästa tips för sommaren.”
- Åsa Eriksson, kundansvarig Landsbygdsboende

Gårdsbutik med grönsaker och frukt i trälådor
Förädlingen av livsmedel i mindre skala, allt fler gårdsbutiker och självbetjäningsbutiker syns runt om i landet. 

Skåne

”Allra längst i söder har våren övergått till försommar, grödorna har fått efterlängtat regn och syrenerna blommar. Vi ser just nu en tydligt intensifierad trend i att investera i solceller. Vinterns höga och volatila elpriser har gjort kalkylen än mer intressant.”
- Sebastian Olsson, kundansvarig Landsbygdsboende

Småland

”I Småland, Sveriges främsta skogsregion sett till omsättning, förädlingsvärde och sysselsättning, finns
40 000 skogsägare. De allra flesta är privata skogsägare och äger 80 % av den totala arealen. Vi ser flera generationsskiften på gång, då var tredje lantbrukare är äldre än 65 år. Tendensen är att lantbruken fortsatt blir större och färre och att de ekonomiska värdena ökar. Jag är både glad och stolt över att vi på Landshypotek kan bidra med svårslagen kompetens i många olika typer av situationer.”
- Elisabeth Augustsson, kundansvarig Landsbygdsboende

 

Solpaneler på ladugårdstak
Intresset för att investera i solceller är stort runt om i landet, och allt fler gårdsägare ser investeringen som en möjlighet att bli mer obereoende.

Västkusten

”På västkusten är intresset för jord och skog, som alltid, stort och skogen är hetare än någonsin. Både med möjligheter och utmaningar. Dels syns en rejäl inbromsning av tillgång på trävaror som påverkar både snickare och försäljning av nyproducerade hus, vilket bland annat kommer av den stängda importen från Ryssland och Belarus och barkborreangrepp i Centraleuropa. Men möjligheterna med skogen är många och många delar vår bild om stor hoppfullhet om skogens framtid. För många, både sett ur enskilda skogsägare och samhället i stort, är skogen både en hållbar och långsiktigt investering.”
- Maria Pervik, kundansvarig Landsbygdsboende

Relaterade artiklar

Läs mer

6 tips om solpaneler på lantbruksfastigheten

Läs mer
Läs mer

Tio tips: Så lyckas du som landsbygdsentreprenör

Läs mer
Läs mer Närbild på biokol

Biokol – en investering för gårdens ekonomi och jordhälsan

Läs mer