Hållbarhet och framtidstro präglar årets bidrag till Landshypoteks uppsatsstipendium

Landshypotek Bank delar varje år ut ett uppsatsstipendium på 10 000 kronor till en student vid Sveriges Lantbruksuniversitet. Årets vinnare var Per Eriksson vars examensarbete berör alla skogsbrukare genom att visa på hur bättre mätmetoder för virket kan bidra till effektivare produktion. Bland de inskickade uppsatserna fanns mycket annat matnyttigt och en gemensam röd tråd – hållbarhet och framtidstro. Så låt oss ta en närmare titt på vad som förenar dem. 

Agneta Hjellström är juryns ordförande för Landshypoteks uppsatsstipendium. I somras läste hon igenom alla de inkomna uppsatserna och fann flera guldkorn. Hon berättar att det var en stor och spännande blandning av ämnen bland årets bidrag. Några tydliga tendenser och många intressanta slutsatser kunde också mejslas fram.

– Många av uppsatserna handlade om hållbarhet där fokuset framför allt lagts på lantbrukets resiliens, alltså dess motståndskraft. Intressant är att de tar upp hur små detaljer i produktionen kan göra stor skillnad för hållbarheten. Metoder för att minska risken för torkstress eller utvintring är två sådana exempel på ämnen som skulle kunna bidra till bättre hållbarhet för svenska lantbruk.

Agneta ser även en positiv och framtidsinriktad ton i årets uppsatsskörd.  

– Majoriteten av årets uppsatser har ett praktisk och lösningsinriktat angreppssätt. De visar mer på lösningar, än tar upp problem och speglar en framtidstro, att det går att göra saker bättre.

Bland uppsatserna finns även flera, nästan flygfärdiga, affärsidéer. Hon lyfter även fram en intressant och nyskapande metod som uppsatsskrivarna har tagit sig an ämnena med. 

– Genom att problematisera ett område från olika perspektiv lyckas uppsatsskrivarna ringa in flaskhalsarna i olika verksamheter. Det blir väldigt operativt och har därigenom också goda förutsättningar till en praktisk användning i lantbruksföretagen. Det skulle naturligtvis vara väldigt roligt om någon, eller några, av dessa genomgående väl utförda uppsatser kan utvecklas till konkreta affärsidéer och bidra till utvecklingen av lantbrukssektorn i Sverige.

Uppsatsstipendiet delades ut den 25 oktober vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i Ultuna.

Prisutdelning av Landshypotek Banks uppsatsstipendium
Agneta Hjellström och Per Eriksson under prisutdelningen av Landshypotek Banks uppsatsstipendium 2022.

Trender bland årets uppsatser

  • Hållbarhet och lantbrukets motståndskraft
  • Identifierar lösningar på utmaningar
  • Praktisk tillämparbarhet


Läs mer om Landshypoteks uppsatsstipendium och årets och tidigare års vinnare här.

Relaterade artiklar

Läs mer Man framför gul port på röd lada

Regenerativt jordbruk - ur en lantbrukares perspektiv

Läs mer