Solnedgång

Utvecklingen på finansmarknaderna: Kvartal 3 2023

Marknaden börjar ta sikte på att styrräntetoppen är nära. Samtidigt tappar ekonomierna styrfart med förväntningar om en fallande inflation. På global nivå ser man framför sig en mjuklandning – med fallande inflation, en viss ökning av arbetslösheten och en ekonomisk tillväxt som hålls uppe på rimlig nivå. Men seglivad inflation i kombination med svag krona talar för ett ränteläge i svensk ekonomi som under överskådlig tid knappast går tillbaka till den lågräntemiljö som många under en längre tid vant sig vid.

Inflationen faller

I USA börjar inflationen komma ner mot normala nivåer men i Europa och framför allt Sverige är inflationen fortfarande hög. I USA steg inflationen kraftigt mycket tidigare än vad den gjorde i Sverige och övriga Europa. Att inflationen nu börjar falla till en mer normal nivå i USA är därför en hoppfull indikation på att den kan väntas avta även här hemma framöver.

Den svaga kronan eldar på den svenska inflationen. Känslan av en osäker omvärld gör att investerare inte vill ta lika stor risk, och söker sig till större valutor, med konsekvensen att mindre valutor som den svenska tenderar att försvagas.

Internationella investerares oro för räntekänsligheten i svensk ekonomi, främst kopplat till hög belåning inom fastighetssektorn och bland hushållen, undergräver kronan ytterligare. Svagare kronkurs gör importen dyrare vilket pressar upp inflationen. För svensk del är det därför viktigt att kronan kommer tillbaka till mer normala nivåer.

Globalt är inflationen på nedgång men kärninflationen, där bl.a. energipriserna rensas bort, är segdragen. Sommarens extremväder skapar ytterligare osäkerhet kring skörd och livsmedelspriser.

Styrräntetoppen i sikte men högre räntor ser ut att stanna

Federal Reserve höjde styrräntan med 25 punkter i juli men valde att återigen ta en paus vid mötet i september. Även ECB höjde styrräntan med 25 punkter i juli och ytterligare 25 punkter i september men signalerar att de pausar höjningscykeln då de, i skrivande stund, anser att räntorna nått en tillräckligt hög nivå och, om de bibehålls under en tillräckligt lång tid, kommer bidra till att nå inflationsmålet. Riksbanken höjde styrräntan med ytterligare 25 punkter i september och marknaden tror på ytterligare en höjning på novembermötet.

Långa marknadsräntor vände upp under sommaren på grund av att centralbanker skjutit upp de räntesänkningar som marknaden förväntat sig. Även om flera centralbanker nu signalerar en paus i räntehöjningarna fortsätter de att signalera att styrräntorna en längre tid behöver ligga kvar på högre nivåer. Hushåll och företag gör klokt i att försöka anpassa sig till en värld där kapitalkostnaderna förblir på en nivå väsentligt högre än för bara ett år sedan.

Ekonomisk inbromsning

Effekterna av hög inflation och räntehöjningar börjar märkas i ekonomin. Sjunkande realinkomster bidrar till att efterfrågan i omvärlden och i Sverige avtar och att ekonomisk tillväxt bromsar in. Arbetsmarknaden har under året haft en oväntat stark utveckling, vilket har bidragit till att konsumtionen till viss del har kunnat hållas uppe. Vi ser nu en viss avkylning av arbetsmarknaden och tillsammans med en svagare utveckling av BNP kommer vi, av allt att döma, få se en stigande arbetslöshet samtidigt som Sverige går in i en lågkonjunktur.

Utvecklingen på finansmarknaden är sammanställd av Åke Kjellström på Landshypotek Bank och finns också återgiven i Landshypotek Banks delårsrapport för tredje kvartalet 2023 (pdf). 

Relaterade artiklar

Läs mer Lantbrukarna Torgny och Eva-Maria Widholm står bredvid en kalv

Widholms på Trägsta Gård tacklar svängningar och osäkerhet med långsiktig planering och tydliga mål

Läs mer
Läs mer Åke Källström

Kan vi ha nått räntetoppen? Ränteanalytiker Åke Källström svarar

Läs mer
Läs mer Gren med röda lönnlöv

Höststäda din ekonomi

Läs mer