Nyfiken på jakt?

Kanske har du en kollega som tagit semester för en veckas älgjakt i norr eller en granne som förberett hunden med långa cykelturer inför jaktsäsongen? I Sverige finns nära 300 000 registrerade jägare, och för många av dem stundar nu höstens älgjakt. Vi tar dig med och beskriver hur svensk älgjakt fungerar.

Som all jakt i Sverige är även älgjakten reglerad för att värna om förvaltningen av den svenska älgstammen. Ansvaret för förvaltningen ligger på regional nivå, varför såväl jakttider som tilldelning av antalet djur som får fällas kan skilja sig åt över landet. Exempel på regionala mål kan vara att hålla stammen stabil i antal djur och dess ålder. På lokal nivå, det vill säga, i exempelvis de lokala älgskötselområdena eller i lokala jaktkretsar, sätts ofta också egna mål. Det kan vara att medelåldern på älgstammen i trakten ska öka, att fler tjurar ska behållas eller att säkra optimerad köttproduktion.

Var får man jaga älg?

Älg finns i alla Sveriges landskap, förutom på Gotland. För att få jaga älg behöver du tillgång till en jaktmark. Det kan vara egen mark eller mark som överlåts till andra, exempelvis ett jaktlag. Vid varje jakttillfälle ska en jaktledare vara utsedd och stå som särskilt ansvarig för att jakten är väl förberedd och att bestämmelserna för jakten kommunicerats till jägarna som deltar. Som jaktledare har du också ansvar för att jakten sker på säkert sätt, att jaktlaget följer reglerna för tilldelning och är skyldig att säkerställa eftersök om ett djur skulle skadeskjutas under jakten. För eftersök används hundar tränade för det, som ofta är med under jaktdagen men ska finnas tillgängliga inom 2 timmar från att djuret skjutits.

Vem får jaga älg?

Varje år deltar ca 250 000 jägare i älgjakten. För att vara en av dem behöver man ha en godkänd jägarexamen. Kurser för att ta examen genomförs på många håll runt om i landet och innefattar både teoretiska kunskaper i bland annat viltvård, djurarter, jaktvapen, skytte och jaktlagstiftning. Under kursen genomförs också övning i skytte. Kursen avslutas med skriftligt prov och skytteprov där de som blir godkända får ut sin jägarexamen. Med jägarexamen i handen kan jägaren ansöka om licens för vapen avsedda för älgjakt. Till vapnet behöver jägaren också ha avsedd ammunition (klass 1) samt lösa ett statligt jaktkort. Det statliga jaktkortet visar att jägaren betalat viltvårdsavgiften och att jägaren är berättigad att jaga i Sverige. Då skytte är att se som en färskvara behöver det kontinuerligt övas på. Varje år bör därför älgjägaren besöka en skjutbana för att skjuta in bössan och förvissa sig om att precisionen i skyttet håller tillräcklig hög nivå för säker jakt. 

Hur jagar man älg?

Det vore en helt egen artikel att beskriva hur det går till vid älgjakt. Men utöver redan nämnda förutsättningar finns det några saker som kan beskriva hur älgjakt fungerar.

Att jaga älg tillsammans med lös hund är troligen en av de äldsta formerna av jakt med hund och görs på ungefär samma sätt idag som på stenåldern, om än med andra förutsättningar i gps-teknik och vapen. De hundraser som framförallt används är de så kallade älghundsraserna, där bland annat gråhund och jämthund ingår. Hundens uppgift är att självständigt söka upp älgen på marken. När hunden fått kontakt med älgen ska den uppträda lugnt så att älgen inte blir skrämd och med ett jämnt ståndskall markera för jägaren var älgen står.

Inga motordrivna fordon får användas för att söka, spåra, förfölja, genskjuta, hindra eller avleda viltets uppmärksamhet. Efter jakten ska resultatet rapporteras in till Länsstyrelsen och fällavgift för fällda älgar ska betalas in.

När får man jaga älg?

Det är regeringen som beslutar om när och vilka djurarter som får jagas. Bestämmelserna varierar över landet och för älg ser de 2022 ut så här:

  • Från och med den 1 september: Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands, Jämtlands och delar av Värmlands, Dalarnas, Gävleborgs län.
  • Från och med den 8 oktober: Resten av landet.

Älgjakten får som längst pågå till den 31 januari 2023.

Älg får jagas från och med en timme före solens uppgång, till en timme efter solens nedgång. Under timmen efter solens nedgång får jakten bara bedrivas som så kallad smyg- eller vaktjakt.

Källa: Svenska Jägarförbundet, Länsstyrelsen och Naturvårdsverket.

Läs mer Solnedgång i vintrigt åkerlandskap

Elkostnader som rusar – vilka är solcellsexpertens bästa tips?

Läs mer
Läs mer

Fastighetsmäklaren tipsar inför gårdsköpet

Läs mer
Läs mer Röd gård på disig åker

5 saker att ha koll på om din nästa bostad är en lantbruksfastighet

Läs mer